į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupo susitikimas su katechetais Klaipėdoje
Paskelbta: 2023-03-09 22:53:01

2023 m. kovo 9 d. Klaipėdos šv. Kazimiero parapijoje įvyko Klaipėdos dekanato tikybos mokytojų bei katechetų susitikimas su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Susitikimas prasidėjo Eucharistijos šventimu parapijos koplyčioje. Homilijoje vyskupas kalbėjo apie pasakojimo galią skleidžiant tikėjimą. Ganytojas rėmėsi kun. Bruno Ferrero SDB pateikta metodika apie pasakojimų įtaigumą ir per tai atskleidė Žodžio liturgijos gelmę.

Po agapės tikėjimo skelbėjai rinkosi į parapijos salę, kur Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pasidalijo aktualia informacija, kvietė dalyvauti rekolekcijose bei seminaruose, skirtuose tikybos mokytojams ir katechetams. Po to Telšių vyskupas supažindino susirinkusiuosius su Prahoje vykusio Europos žemyno Sinodinio kelio susitikime nagrinėtomis temomis. Susitikimo dalyviai pristatė savo pamąstymus, o ganytojas atsakė į iškeltus klausimus. Už šiltą priėmimą dėkota Klaipėdos dekanui kun. Rolandui Karpavičiui.

Telšių vyskupijos kurijos informacijaaukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: