į pirmą puslapį

Kronika

Rusijos katalikai mini dvasininkų teismo šimtmetį
Paskelbta: 2023-04-04 16:21:18

 Sankt Peterburgo katalikų bendruomenė 2023 m. kovo pabaigoje minėjo prieš šimtą metų įvykusį katalikų dvasininkų suėmimą ir nuteisimą. Tuomet sovietai suėmė Dievo tarną vyskupą Joną Ciepliaką (palaidotas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje), Sankt Peterburgo dekaną Dievo tarną prel. Konstantiną Budkevičių, kun. Teofilių Matulionį ir kitus dvasininkus. Teismas nuteisė prel. K. Budkevičių mirties bausme, kuri buvo įvykdyta 1923 m. Velykų rytą, kuomet visose pasaulio bažnyčiose buvo einamos procesijos, skelbiamas Kristaus prisikėlimas... Kiti kaliniai girdėjo šūvį ir ... mąstė apie Kristų – mirties nugalėtoją.

Skaudžių katalikų bendruomenei įvykių minėjimas padeda Rusijos katalikams nepamiršti buvusių bei esamų persekiojimų ir tvirtai laikytis savojo tikėjimo. Anot Maskvos arkivyskupo Paolo Pezzi, persekiotojai negali suprasti tiesos, jog egzistuoja žmonių, gyvenančių vien tik dėl Kristaus. „Gyvoji atmintis lieka tik tuomet, jei mes nepamirštame prisikėlimo. Juk prisikėlė tas pats Kristus, kuris lieka su mumis visoje mūsų istorijoje“ – kalbėjo arkivyskupas.

Plačiau apie tai:

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: