į pirmą puslapį

Kronika

Ganytojas sveikino Jūrininkų sąjungą
Paskelbta: 2023-04-05 21:28:17

2023 m. balandžio 5 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas generalvikaro kan. Viliaus Viktoravičiaus, dalyvavo Lietuvos jūrininkų sąjungos (LJS) įkūrimo šimtmečio minėjime. Šventės pradžioje susirinkusiuosius Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo patalpose pasveikino LJS pirmininkas Aleksandras Kaupas, pakvietęs visus jūroje žuvusius kolegas pagerbti tylos minute.

Naujai sukurtas dokumentinis filmas pristatė LJS šimtmečio kelią, o Lietuvos jūrų muziejaus istorikas Romualdas Adomavičius skaitė įdomų pranešimą „Jūros veiksnys XX a. pradžioje. Lietuvos jūrininkų sąjungos vaidmuo tarpukario Lietuvoje“.

LJS tarybos narys Petras Bekėža supažindino dalyvius su 1989 metais atkurtos Lietuvos jūrininkų sąjungos esminiais darbais: išsaugoti Lietuvoje registruotus laivus, kad nebūtų išplukdyti į Rusiją, Lietuvoje registruotose laivuose iškelti Lietuvos valstybinę vėliavą, siekti tautinio laivyno atkūrimo, atstovauti ir ginti Lietuvos jūrininkų profesinius, socialinius ir materialinius interesus, jų pilietines ir žmogaus teises krante ir jūroje, tarp Lietuvos jaunimo propaguoti jūrines specialybes, objektyviai informuoti Lietuvos visuomenę apie jūrininkų gyvenimą, problemas ir kt.

Telšių vyskupui, kaip „Stella Maris“ nacionaliniam direktoriui, yra patikėta ir jūrininkų sielovada. Tad ganytojas priminė girdėtą mintį, kad sunkumuose atsidūrę jūrininkai pirmiausia šaukiasi Dievo, o jau po to kreipiasi pagalbos į LJS. Tad bendradarbiavimas tarp Bažnyčios ir LJS čia neišvengiamas siekiant kuo pilniau atliepti į jūrininkų kūniškus bei dvasinius poreikius. Vyskupas pasveikino susirinkusiuosius su artėjančiomis Kristaus Prisikėlimo šventėmis ir palinkėjo Dievo palaimos bei stiprybės.

Po iškilmingo paminėjimo svečiai aplankė delfinariumą, Lietuvos jūrų muziejaus akvariumo erdves bei jūros gyvūnų reabilitacijos centrą.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: