į pirmą puslapį

Kronika

Sutvirtinimas Londono lietuvių bendruomenėje
Paskelbta: 2023-04-18 07:54:57

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius 2023 m. balandžio 15-16 dienomis aplankė Londono šv. Kazimiero lietuvių parapiją, kurioje klebonu tarnauja Telšių vyskupijos kunigas Petras Tverijonas, o jam talkina vikaras – Vilniaus arkivyskupijos kunigas Petras Gucevičius. Abu kunigai dar turi aštuonias maldos vietas įvairiose Jungtinės Karalystės miestuose, kur organizuoja pamaldas lietuvių kalba.

Gailestingumo sekmadienio išvakarių šv. Mišiose vyskupas minėjo 111-ąsias „Titaniko“ skendimo metines ir kalbėjo apie kunigo Juozapo Montvilos žygdarbį, kuomet kunigas užleido savo vietą gelbėjimosi valtyje kitiems žmonėms. Tai įvyko 1912 metais balandžio 15 dieną. Londono šv. Kazimiero bažnyčioje kun. J. Montvila prieš išvykdamas „Titaniku“ aukojo šv. Mišias, todėl toje bažnyčioje iki šiol yra saugomas šio kilnaus kunigo atminimas. Anot vyskupo Algirdo, „tik tikėdamas Kristaus prisikėlimu ir amžinuoju gyvenimu kun. J. Montvila ryžosi netekti savo žemiškosios gyvybės, kad galėtų padovanoti išsigelbėjimą kitiems“.

Atvelykio sekmadienį ganytojas suteikė Sutvirtinimo sakramentą lietuvių bendruomenės nariams, o po pamaldų bendravo su parapijiečiais bei susitiko su parapijos pastoracinės tarybos nariais. Džiugu, kad Londono lietuvių šv. Kazimiero parapija, įkurta 20 amžiaus pradžioje, ir šiandien telkia Londone bei jo apylinkėse gyvenančius lietuvius.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: