į pirmą puslapį

Kronika

A†A kan. PETRAS MERLIŪNAS
Paskelbta: 2023-04-18 12:34:34

1941-1978-2023

2023 m. balandžio mėn. 18 d., eidamas aštuoniasdešimt antruosius savo gyvenimo metus, mirė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentas kanauninkas Petras Merliūnas.

Velionis buvo gimęs 1941 m. birželio mėn. 20 d. darbininkų šeimoje Švėkšnoje, Šilutės rajone. 1947-1958 m. mokėsi Švėkšnos vidurinėje mokykloje, 1963-1967 m. neakivaizdiniu būdu studijavo Žemės ūkio akademijoje. Dėl iš valdžios pusės keliamų kliūčių įstoti seminarijon, iki 1973 m. dirbo įvairiose įstaigose: sanitaru Švėkšnos psichiatrinėje ligoninėje, tiekėju ir pavaduotoju prekybos reikalams Švėkšnos kooperatyve, mokytoju mokykloje, meistru miškų ūkyje. 1973 m. pagaliau pasisekė įstoti į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1978 m. gegužės 28 dieną arkivyskupo Liudviko Povilonio buvo pašventintas kunigu.

Dirbo:

1978 06 22-1978 11 25 – Palangos parapijos vikaras;
1978 11 25-1981 10 29 – Klaipėdos parapijos vikaras;
1981 10 29-1984 03 16 – Luokės ir Upynos parapijų klebonas;
1984 03 16-1985 05 14 – Viekšnių ir Užlieknės parapijų klebonas;
1985 05 14-1994 05 29 – Kartenos parapijos klebonas;
1994 05 29-1997 08 29 – Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas, Telšių dekanato vicedekanas.
1997 08 29-2004 09 17 – Šilalės, Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų klebonas, Šilalės dekanato dekanas;
2004 09 17-2012 02 22 – Skuodo ir Aleksandrijos parapijų klebonas, Skuodo dekanato dekanas;
2012 02 22-iki mirties – Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentas.

Kan. Petras Merliūnas ėjo įvairias pareigas Telšių vyskupijos tribunole, buvo vyskupijos Katechetikos centro pirmininkas, ilgus metus dėstė Telšių kunigų seminarijoje, taip pat buvo Telšių vyskupijos Kunigų tarybos ir Konsultorių kolegijos narys.

2000 m. lapkričio 6 dieną Telšių vyskupas Antanas Vaičius paskyrė kun. Petrą Merliūną Telšių vyskupijos katedros kapitulos gremialiniu kanauninku.

Velionis bus pašarvotas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje antradienį ir trečiadienį, balandžio 18 ir 19 dienomis. Vakarais 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios.

Ketvirtadienį, balandžio 20 dieną, velionis bus pervežtas į gimtąją Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią, kur 16 val. bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios, po jų – giedami Žemaičių Kalvarijos kalnai.

Laidotuvių Šv. Mišios numatytos penktadienį, balandžio 21 dieną, 11 val. Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po jų velionis bus laidojamas Švėkšnos kapinėse.
Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia!

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: