į pirmą puslapį

Kronika

A†A jubil. kan. JONAS PETRAUSKIS
Paskelbta: 2023-04-21 15:44:50

2023 m. balandžio 21 d., eidamas 86 savo gyvenimo metus, mirė Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos rezidentas, Telšių vyskupijos katedros kapitulos kanauninkas jubiliatas Jonas Petrauskis.

Velionis buvo gimęs 1937 m. gegužės mėn. 1 d. Baidotų kaime, Salantų valsčiuje, Kretingos rajone ūkininkų šeimoje. Buvo antras vaikas iš dešimties. 1947-1954 m. mokėsi Gintališkės septynmetėje mokykloje, 1954-1957 m. lankė Platelių vidurinę mokyklą, 1957-1960 tarnavo tarybinėje armijoje vairuotoju. Grįžęs iki 1961 metų baigė 11 klasių Platelių vidurinėje mokykloje. 1961-1966 studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1966 m. balandžio mėn. 6 dieną vyskupo Juozapo Matulaičio-Labuko buvo pašventintas kunigu.

Dirbo:
1966 07 18-1967 02 22 – Kaltinėnų prapijos vikaras;
1967 02 22-1969 11 19 – Žemaičių Naumiesčio parapijos vikaras;
1969 11 19-1972 09 19 – Židikų ir Ukrinų parapijų klebonas;
1972 09 19-2015 05 25 – Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonas;
1982 11 06-1998 06 02 – Pavandenės parapijos klebonas;
1994 07 19-1999 07 19 – Telšių vyskupijos Kunigų tarybos narys;
1995 06 04-2002 08 27 – Telšių dekanato vicedekanas;
1995 09 23-2015 05 25 – Varnių Šv. Aleksandro parapijos klebonas;
2002 08 27-2003 06 19, 2006 06 10-2012 02 22 – Telšių dekanato dekanas;
2015 05 25-iki mirties – Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos rezidentas.

2000 m. lapkričio 6 dieną vyskupas Antanas Vaičius paskyrė kun. Joną Petrauskį Telšių katedros kapitulos gremialiniu kanauninku.

Velionis bus pašarvotas Varnių Šv. apaštalų Petro Pauliaus bažnyčioje balandžio 21 dieną. Vakarais 18 val. už jį bus aukojamos gedulinės Šv. Mišios. Po jų giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos pirmadienį, balandžio 24 dieną, 11 val. Varnių Šv. apaštalų Petro Pauliaus bažnyčioje. Po jų velionis bus laidojamas Beržoro kapinėse.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jam tešviečia.

Telšių vyskupijos kurija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: