į pirmą puslapį

Kronika

Ministrantų savaitgalis Telšiuose ir Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2023-04-25 15:33:33

2023 m. balandžio 22-23 dienomis Telšių vyskupijos Šv. Mišių patarnautojai rinkosi į antrąjį Ministrantų savaitgalį, organizuojamą Telšių vyskupijos jaunimo centro. Pernai atgaivinta Ministrantų savaitgalių tradicija įgauna vis didesnį susidomėjimą ir šįkart subūrė virš penkiasdešimties įvairaus amžiaus dalyvių iš visos vyskupijos.

Renginys prasidėjo šeštadienio rytą Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, kur susirinkę dalyviai po registracijos pasidalino į nedideles grupeles susipažinimui bei pažintiniam žaidimui seminarijos ir katedros teritorijoje. Po žaidimo dalis vyresniųjų ministrantų patarnavo 12 val. Šv. Mišiose Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje, o jaunesnieji jungėsi į Eucharistijos šventimą iš antrojo katedros aukšto. Gausų patarnautojų būrį sveikino katedros klebonas kan. Vygintas Gudeliūnas, kuris kvietė dalyvavusius šv. Mišių aukoje ir melstis už ministrantus bei visą Bažnyčios jaunimą.

Po pietų jaunuoliai išskubėjo į netoliese esančią Telšių Vincento Borisevičiaus gimnaziją žaisti aktyvių sportinių žaidimų. Vieni rinkosi krepšinį, o kiti - futbolą. Puikus oras leido pasidžiaugti saule žaidžiant lauke, todėl dvi valandos sportinių užsiėmimų ministrantams tikrai neprailgo. Po sporto sugrįžę į seminariją ir valandėlę atsiputę, jaunuoliai toliau dalyvavo savaitgalio programoje. Pagal amžių pasidaliję į dvi grupes dalyviai klausėsi seminarijos auklėtinių vedamų mokymų. Seminaristas Ignas Šopaga vyresniesiems dalyviams kalbėjo apie tai, kas yra tikrasis vyriškumas, pabrėždamas, jog esame nuolatos gundomi pasyvumui, todėl turime stengtis prisiimti atsakomybę už save ir kitą. Geroji žinia ta, jog tai galime pradėti daryti jau šiandien priimdami mažų apsisprendimų iššūkį.

Seminaristas Zenonas Turauskas su jaunesniaisiais kalbėjo apie kiekvieno mūsų pašaukimą į šventumą, apie skirtingų pašaukimų kelius, kuriuos galime išbandyti atlikdami įvairias tarnystes ir darydami gerus darbus. Mokymas leido dalyviams šiek tiek surimtėti ir pasiruošti Susitaikinimo pamaldoms bei Švč. Sakramento adoracijai seminarijos koplyčioje. Šlovinimu ir mintimis mąstumui adoracijos metu rūpinosi seminarijos propedeutinio kurso auklėtiniai.

Po intensyvios ir veikla turtingos dienos ministrantai dar neskubėjo ilsėtis ir susirinko į vakaronę penktajame seminarijos aukšte, kur jų laukė visas šūsnis stalo žaidimų, nuo šachmatų iki Risk. Kiekvienas galėjo pasirinkti prie kurio žaidimo stalo prisijungti, o norinčių šiek tiek atsipūsti laukė arbatos ir vaišių stalas.

Sekmadienio rytą ministrantai kartu su vadovais išskubėjo į Žemaičių Kalvariją, kur juos pasitiko bazilikos klebonas kun. Modestas Ramanauskas. Kultūros centre vyko trumpas Žemaičių Kalvarijos dvasingumo praktikų pristatymas, kurio metu ministrantai galėjo išbandyti tradicinius atlaidų būgnus. Po trumpos ekskursijos savaitgalio dalyviai, vadovaujami seminaristų, ruošėsi patarnauti iškilmingose šv. Mišiose, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Patarnautojai iš anksto buvo surepetavę iškilmingos liturginės asistos elementus, todėl jautėsi drąsiai ir užtikrintai.

Po bazilikos skliautais aidėjo smagus šurmulys, nes bazilika senai nematė tiek daug patarnautojų, iš kurių kiekvienas troško prisidėti prie Eucharistijos šventimo bent mažiausiu patarnavimu. Tai ypač pradžiugino vietos tikinčiųjų bendruomenę.

Telšių vyskupas homilijoje apžvelgė įvairias tarnystes, kurios prisideda prie šv. Mišių – tai bažnyčios statytojai, fundatoriai, menininkai, kurie sukuria erdvę eucharistinei aukai. Anot ganytojo, prie šv. Mišių patarnautojų priskiriame ir žemdirbius, kurie paruošė dirvą, sėjo, pjovė, kūlė, malė ir kepė duoną, kad ji mums taptų Gyvybės duona – Kristaus Kūnu. Tą patį galime pasakyti ir apie vynuogininkus, kurie paruošė Eucharistijai vyno, tampančio Kristaus Krauju. „Viskas, ką matome aplink save šv. Mišiose yra kažkieno tarnystės vaisius, o ir mes patys, dalyvaudami šv. Mišiose prisidedame savąja dalimi, atlikdami savo tarnystę“, - kalbėjo vyskupas. Ganytojas padėkojo ministrantams už tarnystę ir suteikė palaiminimą.

Po šv. Mišių ministrantai turėjo galimybę pabūti kartu su vyskupu ir dvasininkais prie pietų stalo, grupelėse prisiminti svarbiausius savaitgalio akcentus, o programą užbaigė orientacinis žaidimas – lobio ieškojimas ant Žemaičių Kalvarijos kalnų ir apdovanojimai.

Telšių vyskupijos Jaunimo centras džiaugiasi ir dėkoja parapijų klebonams bei tėveliams, visokeriopai remiantiems jaunuolių dalyvavimą Ministrantų savaitgaliuose. Juk viskas prasideda nuo šeimos ir parapijos! Taip pat dėkoja Žemaičių Kalvarijos bazilikos klebonui kun. Modestui Ramanauskui, svetingai priėmusiam patarnautojus į savo parapiją. Ypatinga padėka skiriama kunigų seminarijos propedeutinio kurso studentams Donat Jurevič, Arminui Pečiulaičiui ir Edgarui Dmitrijevui, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos ministrantų vadovui Arūnui Skirgailai, seminaristams - Ignui Šopagai, Zenonui Turauskui ir Mantui Preibiui, kurių kūrybiškumo dėka ministrantų savaitgalis įgavo nuostabumo žymę.

Gerasis Viešpats tedidina jam tarnaujančių jaunuolių būrį!

Telšių vyskupijos Jaunimo centro informacija
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: