į pirmą puslapį

Kronika

Sutvirtinamieji šturmavo Žemaičių Kalvariją
Paskelbta: 2023-05-02 23:50:34

Telšių dekanatas 2023 m. gegužės 2 d. organizavo sutvirtinamųjų dieną Žemaičių Kalvarijoje. Piligrimystėje dalyvavo beveik du šimtai jaunuolių, kurie šiemet ruošiasi priimti Sutvirtinimo sakramentą. Jaunimą lydėjo jų tikybos mokytojai, katechetai bei parapijų kunigai.

Sutvirtinamųjų diena prasidėjo Žemaičių Kalvarijos Kultūros centre, kur jaunimą pasveikino Telšių dekanas prel. Juozas Šiurys. Jaunimas klausėsi katechezės, kurią vedė Varnių parapijos klebonas kan. Andriejus Sabaliauskas. Po katechezės jaunuoliai turėjo galimybę atlikti išpažintį ir dvasiškai pasiruošti šv. Mišioms.

Iškilmingai Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Koncelebravo didelis būrys kunigų iš Skuodo, Akmenės bei Telšių dekanatų. Homilijoje ganytojas priminė išpažinties svarbą dvasiniame gyvenime.

Po šv. Mišių jaunuoliai dalyvavo Žemaičių Kalvarijos kalnų eisenoje bei giedojime. Telšių vyskupas nešė didžiąją relikviją, o jaunimas giedojo bei aktyviai dalyvavo apmąstant Kristaus kančios bei prisikėlimo slėpinius. Po visų pamaldų buvo malonu pabendrauti agapėje ir pasidalinti dvasinėmis patirtimis. Dauguma jaunuolių pirmą kartą dalyvavo Žemaičių Kalvarijos kalnų pamaldose, tad jiems ši patirtis buvo ypač įspūdinga.

Telšių vyskupijos kurijos informacija


aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: