į pirmą puslapį

Kronika

Jubiliejinių metų vyskupo vizitacija Plateliuose
Paskelbta: 2023-05-17 10:19:10

2023 -ieji metai Platelių šv. apaštalų Petro ir Pauliaus parapijai yra jubiliejiniai, nes parapija švenčia 500 metų jubiliejų. Ta proga 2023 m. gegužės 16 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas generalvikaro kan. Viliaus Viktoravičiaus aplankė Platelių parapiją ir susipažino su parapijos bei miestelio gyvenimu. Vizitacijoje dalyvavo ir Plungės dekanas kun. Vytautas Gedvainis.

Vyskupą prie bažnyčios durų pasitiko parapijos klebonas kun. Klemensas Jaraminas. Trumpai pasimeldęs bažnyčioje vyskupas prabilo į susirinkusius tikinčiuosius ir, kalbėdamas apie parapijos dangiškų globėjų – apaštalų Petro ir Pauliaus gyvenimą, priminė kasdienines krikščioniškas pareigas, kad tikėjimas netaptų „proginiu“ ar „šventiniu“, bet persmelktų ir keistų gyvenimą.

Parapijos klebonas papasakojo apie iškilmingą jubiliejinių metų atidarymą, kurį paskelbė penkių šimtus dūžių skambėjęs bažnyčios varpas. Klebonas pasidžiaugė parapijiečiais ir trumpai pristatė parapijos gyvenimą. Ganytoją pasveikino Platelių seniūnas Robertas Šimkus, Platelių bendruomenės pirmininkė Rigonda Pereverzeva, Žemaitijos nacionalinio parko direktorius Ramūnas Lydis, Liepijų mokyklos direktorė Erika Laurinaitienė bei kiti parapijos atstovai. Kelis muzikinius kūrinius susirinkusiems atliko Platelių meno mokyklos auklėtiniai. Susirinkusiesiems vyskupas padovanojo paveikslėlį su savo herbu.

Apžiūrėjęs bažnyčią, kleboniją bei kitą parapijos inventorių, vyskupas aplankė Nacionalinio parko direkciją, seniūniją bei mokyklą. Ganytojas institucijoms padovanojo savo rašytas knygas.

Pagrindinis šventės akcentas laukia per Šeštines, kuriose bus dėkojama Viešpačiui už ilgą ir gražią Platelių parapijos istoriją, meldžiamasi už parapijiečius bei už tuos, kurie per ilgus šimtmečius Bažnyčią lankė, puošė bei rūpinosi krikščioniškojo mokslo sklaida Platelių parapijoje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: