į pirmą puslapį

Kronika

Posėdžiavo Telšių katedros kapitula
Paskelbta: 2023-06-13 20:58:11

2023 m. birželio 13 d. vidurdienį Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje buvo švenčiamos iškilmingos šv. Mišios, kuriose dalyvavo ir katedros kapitulos kanauninkai, vadovaujami kapitulos pirmininko kan. dr. Algio Genučio. Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius priminė pagrindinius šv. Antano Paduviečio gyvenimo momentus ir ypač išryškino užsidegimą skelbti Evangeliją.

Po pamaldų buvo meldžiamasi šv. Antano litanija, o vyskupas pakvietė tikinčiuosius stabtelėti prie vysk. Antano Vaičiaus kapo trumpai maldai. „Malda už mirusį vyskupą tebūnie mūsų dovana vardinių proga“, - sakė vyskupas.

Katedros kapitula turėjo posėdį, kuriame buvo svarstomas kapitulos statuto atnaujinimas. Ganytojas palinkėjo, kad katedros ir kapitulos patronas šv. Antanas Paduvietis visus vestų prie Viešpaties Kristaus geresnio pažinimo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: