į pirmą puslapį

Kronika

Katechezė lietuviams ir Kryžiaus kelias
Paskelbta: 2023-08-05 07:32:57
 

2023 m. rugpjūčio 4 d. lietuviai rinkosi į Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią Lisabonoje apmąstyti Dievo gailestingumo slėpinio: „Jo gailestingumas iš kartos į kartą“ (Lk 1,50). Panirti į šį slėpinį mums padėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Prieš katechezę taip pat įvyko šmaikštus ir linksmas susipažinimas su vyskupu. Ganytojas prisipažino, kad rimtai galvojo tapti benediktinu, tačiau taip pat norėjo tapti IT specialistu, teisininku, vadybininku, konsultuoti žmones psichologiniais klausimais... Svarstydamas apie kunigystę jis atrado, kad šiame pašaukime galima visus šiuos norus puikiai suderinti. „Kunigu tapau iš gobšumo, nes norėjau visko viename“ – kalbėjo arkivyskupas ir papasakojo keletą šmaikščių istorijų apie kapines ir iš papūgų gyvenimo.

Katechezėje ganytojas pripažino, jog buvo įsimylėjęs ir planavo kurti šeimą. Jis papasakojo juokingą istoriją apie kelių valandų telefoninį pokalbį su savo mylimąja. „Galime ištisas valandas kalbėtis su asmeniu, kurį mylime ir tas pokalbis mums neprailgs. Panašiai yra ir pokalbyje su Viešpačiu, ypač adoracijos metu. Laikas prabėga nepastebimai būnant su mylimuoju“. Arkivyskupo Gintaro katechezė įvedė į Švč. Sakramento adoraciją, kurios metu kunigai klausė išpažinčių, vienuolės kvietė jaunimą dvasinio pokalbio.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas G. Grušas, pamokslą sakė kun. Povilas Narijauskas. Po šv. Mišių arkivysk. Gintaras Grušas ir arkivysk. Kęstutis Kėvalas išskubėjo į Lisabonos universiteto Medicijos fakultetą, kurio auditorijoje vyko seminaras anglų kalba apie Dievo gailestingumą. Vilniuje vykusius Viešpaties Jėzaus apsireiškimus vienuolei šv. Faustinai pristatė arkivysk. Gintaras Grušas. Susitikimo metu giedojo Lietuvos jaunimo dienų choras.
Vakare Eduardo VII parke vyko Kryžiaus kelias. Pop. Pranciškus pasakė trumpą įžangos žodį, kuriame priminė, kad pats Jėzus yra Kelias, kuriuo einama ir vadovaujamasi gyvenime. Šis kryžiaus kelias yra ikona to kelio, kurį mes kiekvienas keliaujame.

Kryžiaus kelias buvo einamas su teatralizuotais intarpais. Mąstymų tekstuose buvo minimos tokios pagundos, kaip svaigalai, kvaišalai bei prostitucija. Keli jaunuoliai paliudijo savo patirtį apie tai, kaip Dievas juos išvadavo iš priklausomybės liūno. Apmąsčius kryžiaus kelią į gyvenimo kelionę visus palydėjo giesmė, liudijanti Kristaus prisikėlimą.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: