į pirmą puslapį

Kronika

Malda už mirusius dvasininkus
Paskelbta: 2023-11-06 21:00:57

Vėlinių oktavoje Bažnyčia meldžiasi už mirusius. 2023 m. lapkričio 6 d. Telšių katedros kapitulos kanauninkai, vadovaujami kapitulos pirmininko kan. Algio Genučio pakvietė į maldą už mirusius vyskupijos dvasininkus. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, patarnavo Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos auklėtiniai.

Pamaldų pradžioje vyskupas išvardino visus mirusius vyskupijos ganytojus kviesdamas maldai už juos: už vysk. Justiną Staugaitį, vysk. Pranciškų Ramanauską, vysk. Petrą Maželį, vysk. Liudą Povilonį, vysk. Juozapą Pletkų, vysk. Antaną Vaičių, vysk. Joną Borutą, už visus vyskupijos valdytojus, kanauninkus bei kunigus; altoriaus garbės kvietė melsti Dievo tarnui vysk. Vincentui Borisevičiui. Vyskupas paminėjo, kad per metus laiko katedros kapitula neteko trijų kanauninkų emeritų: Anupro Gauronsko, Petro Merliūno ir Jono Petrauskio.

Homilijoje Telšių vyskupas kalbėjo apie Viešpaties gerumą, sakydamas: „tikrai bijotume kreiptis į Dievą, jei Dievas būtų piktas, kerštingas, baudžiantis... Mes, panašiai kaip Adomas, lįstume į krūmus, bėgtume slėptis. Tuomet Adomas dar nepažino Viešpaties gerumo, todėl suprato, kad reikia nešti kudašių, slėptis... Vos tik žmonijai buvo apreikštas Viešpaties gerumas ir gailestingumas, žmonija nustojo bijoti Dievo ir drąsiai bet kokiame varge kreipiasi į Viešpatį“. Vyskupas pabrėžė, kad „kunigystė pasauliui yra duota tam, kad per silpnus žmones būtų skelbiama Dievo galybė ir ragino prisiminti tuos dvasininkus, kurie mus pakrikštijo, mokė tikėjimo tiesų, kurie klausė išpažinčių, teikė kitus dvasinius patarnavimus, kažką sutuokė, kažkam suteikė Ligonių patepimą, kažką laimino... – Dalis tų kunigų šiandien jau yra amžinybėje. Jų šeima esame mes, todėl iš mūsų jie tikisi maldos ir palaikymo.“

Po šv. Mišių bendruomenė giedojo Viešpaties angelo maldą už mirusius ganytojus ir išėjo į šventorių padėti gėlių puokštę bei uždegti žvakę prie vysk. A. Vaičiaus kapo, atkūrusio katedros kapitulą.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: