į pirmą puslapį

Kronika

Kunigai domėjosi vyskupų sinodo vaisiais
Paskelbta: 2023-11-09 20:56:58

2023 m. lapkričio 9 d. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje įvyko vyskupijos kunigų ir Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus susitikimas. Susirinkę dvasininkai džiaugėsi vieni kitais, o vyskupas skubėjo dalintis įspūdžiais iš vyskupų sinodo Romoje.

Visų pirma vyskupas kalbėjo apie sinodo procesą, išskleistą į tris metus (2021-2024). Daugiau kaip valandą užtrukusiame sinodo pristatyme vyskupas didžiausią dėmesį skyrė pokalbio Dvasioje metodui ir ragino jį praktikuoti parapijų pastoracinėse tarybose bei kitose sambūriuose. Ganytojas pristatė keletą pavyzdžių iš sinodo, kurie parodė, kaip pokalbis Dvasioje padėjo priimti sprendimus pagal Dievo valią. Vyskupas taip pat paminėjo taip vadinamas „karštas“ temas (pvz. moterų vaidmuo Bažnyčioje, homoseksualių asmenų sielovada), kurios taip pat buvo sinodo aptartos ir, vedant Šventajai Dvasiai, priimti Dievo valią atitinkantys pasiūlymai. Vyskupas atsakė į klausimus.

Vyskupijos Caritas vadovė Jūratė Damanskienė priminė apie artėjančią Vargstančiųjų dieną ir pakvietė aktyviai dalyvauti Caritas akcijoje „Gerumas mus vienija“, o Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė padėkojo dvasininkams už pagalbą telkiant ministrantus ir prašė kunigų sudaryti kuo palankesnes sąlygas jaunimui dalyvauti vyskupijos jaunimo dienoje (lapkričio 25 d.).

Kalbėdamas apie įvairius reikalus vyskupas atkreipė kunigų dėmesį į sekuliarizacijos pavojų, nes ryškėja tendencija į Bažnyčią žvelgti tik kaip į kultūrinę erdvę, neturinčią transcendentinio matmens. Ganytojas pristatė „NŽ-Aidai“ 2023/5 straipsnį „Jei tikėjimas yra vertybių rinkinys – mums galas“ apie sekuliarizaciją, kuri įvyko staigiai tose kraštuose, kuriose Katalikų Bažnyčia atliko per didelį socialinį vaidmenį. Labai dažnai įvairios programos, kultūriniai ar socialiniai projektai, kuriems skiriamos nemažos lėšos, bažnyčios erdvėse organizuoja Bažnyčios misiją nestiprinančias akcijas ir palaipsniui siekia Bažnyčią paversti dar viena socialine ar kultūrine įstaiga, marinant jos išganančią žinią. Vyskupas priminė pareigą laikytis LVK instrukcijos „Koncertai ir kiti renginiai bažnyčiose bei koplyčiose šalia liturginių apeigų“.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: