į pirmą puslapį

Kronika

Penktasis Telšių vyskupijos ministrantų savaitgalis
Paskelbta: 2023-11-13 17:43:08

Telšių vyskupijos jaunimo centras sukvietė vyskupijos Šv. Mišių patarnautojus į Telšius, kur vyko jau penktasis Ministrantų savaitgalis. Šįkart į renginį suplūdo rekordinis skaičius jaunuolių – net 56, o kur dar gausus būrys vadovų: Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų klierikai Ignas, Zenonas, Donat, parengiamojo seminarijos kurso studentai Simonas, Pijus ir Donatas bei, žinoma, jaunimo centro komanda - Gabrielė ir kun. Alexis SDB.

Ministrantų savaitgalis tradiciškai prasidėjo nuo dalyvių susipažinimo, greitų apšilimo žaidimų. Kol didžioji dalis vaikinų pasidalinę į grupeles pagal amžių pasitikrino žinias apie liturgiją klierikų paruoštoje viktorinoje, grupelė kitų kartu su vadovu Donat išskubėjo ruoštis asistai – patarnavimui 12 val. Šv. Mišiose Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje. Prieš prasidedant Mišių liturgijai, visas pusšimtis patarnautojų išsirikiavo ilga kolona, kad paskui kryžių kartu su klierikais, kunigais ir katedros klebonu, kan. Vygintu Gudeliūnu iškilminga procesija žengtų prie altoriaus, dalyvauti Eucharistijos šventime.

Maldininkai, gausiai susirinkę į šeštadienio Šv. Mišias ir pasitikę procesijoje žengiančius ministrantų savaitgalio dalyvius, turėjo galimybę patirti, kiek daug jaunų žmonių iš visos vyskupijos renkasi tarnauti prie altoriaus ir bendrystėje su tikėjimo broliais atiduoti savo savaitgalį didesnei Dievo garbei. Visa erdvė aplink bažnyčios prezbiteriją, pirmieji suolai, dalis šoninių navų buvo užpildyti ministrantų, kurie, nepriklausomai nuo amžiaus ar patirties, ramiai ir pamaldžiai dalyvavo Šv. Mišių aukoje. Homilijos metu, Šv. Mišioms vadovavęs kan. Vygintas sveikino savaitgalio dalyvius bei dalinosi savo patirtimi iš laikų, kai pats patarnaudavo Šv. Mišioms. Skirtingai nei dauguma susirinkusių jaunuolių, kan. Vygintas savo tarnystę pradėjo jau būdamas studentiško amžiaus ir, kaip pats prisipažino, nors jau buvo suaugęs, turėjo nemažai pasistengti, kol įgudo ir įgavo pasitikėjimo savimi Šv. Mišių patarnavime. Visuotinėje maldoje kunigai kartu su tikinčiaisiais meldėsi už susirinkusį jaunimą.

Po Šv. Mišių pasistiprinę pietumis jaunuoliai pasidalino į grupes aktyviems užsiėmimams: vieni rinkosi futbolą, kiti – krepšinio varžybas, treti – kiek ramesnį pažintinį pasivaikščiojimą po Telšių miestą. Po sporto bei pasivaikščiojimo grįžusių dalyvių laukė arbata su sausainiais bei valandėlė laisvo laiko, kad šiek tiek nurimę galėtų pasiruošti mokymams. Jaunesniesiems mokymą vedė salezietis vienuolis br. Piercarlo Manzo, o vyresniesiems – klierikas Ignas Šopaga. Abiejų mokymų tema – nuodėmė ir kovos su ja būdai. Jaunuoliai aktyviai įsitraukė į mokymą, uždavinėjo klausimus bei dalinosi savo patirtimi. Žvilgsnis į savo nuodėmingumą tapo geru įvadu prieš vėliau vakare prasidėsiančias Sutaikinimo pamaldas bei Švč. Sakramento adoraciją. Adoracijos mąstymus vedė seminarijų klierikai, o keturi kunigai, klausę išpažinčių turėjo tikrai nemažai darbo – jaunuoliai gausiai ėjo išpažinties, o po to pamaldžiai budėjo Viešpaties Jėzaus akivaizdoje.

Pirmąją ministrantų dieną užbaigė Telšių ir Lietuvos jaunimo vyskupo JE Algirdo Jurevičiaus vizitas, kurio metu ganytojas sveikino patarnautojus, dalinosi įspūdžiais iš neseniai Romoje vykusio sinodo ir pašventino iš amžinojo miesto ministrantams parvežtas dovanas – kryželius su eucharistiniais bei Šventosios Dvasios motyvais. Patarnautojai per kelias minutes išgraibstė kryželius, kai kurie prašė gauti po du ir, vienas kitam padėdami, tuojau pasipuošė kryželiais, kad išdidžiai juos nešiotų visą likusį renginį, o gal ir grįžę į namus.

Antroji ministrantų savaitgalio diena prasidėjo ramiai – ryto malda ir pusryčiais. Pavalgę patarnautojai susirinko daiktus ir susirikiavo Katedros aikštėje, kur turėjo atvykti juos į Tauragę nuvešiantis autobusas. Visų nelaimei, autobusas neatvyko, su vairuotoju susisiekti nepavyko, tad susidarusią situacija teko spręsti kaip įmanoma greičiau. Buvo pasitelktos seminarijos bei bažnyčios bendruomenės transporto priemonės, iš renginio vadovų buvo žaibiškai surinkti vairuotojai ir nieko nelaukiant vienas po kito Tauragės kryptimi pajudėjo pilni ministrantų automobiliai. Į Tauragę ekstremaliomis aplinkybėmis pavyko nugabenti 42 asmenis, bet, deja, trečdaliui dalyvių teko likti Telšiuose ir švęsti Šv. Mišias katedroje. Ši situacija labai nuliūdino renginio komandą, tačiau tuo pačiu metu, vadovai dėkoja klierikams, seminarijos rektoriui kan. Jonui bei vyskupo generalvikarui Viliui, kurie ypač operatyviai ėmėsi spręsti susidariusią situaciją ir du trečdaliai dalyvavusių turėjo galimybę išvykti į Tauragę.

Atvykusius į Tauragę pasitiko Švč. Trejybės parapijos klebonas Dek. Kun. Marius Venskus bei gausi bažnyčios bendruomenė, kuri žvilgniais lydėjo ilgą procesiją, nusidriekusią per visą bažnyčią. Šv. Mišioms vadovavęs vyskupas Algirdas, komentavo sekmadienio Evangelijos tekstą, apie protingas ir paikas, alyvos pritrūkusias mergaites. Ganytojas paaiškino ką reiškia turėti alyvos dvasine prasme – tai būti pagalba kitiems, nešti Dievo meilę, skleisti tikėjimą. Vyskupas džiaugėsi patarnautojais, kurie šį savaitgalį atvyko pasipildyti savo širdies alyvos.
Ganytojui pritarė ir po Šv. Mišių bendruomenę sveikinęs klebonas Marius, kuris kvietė tikinčiuosius, tiek jaunimą, tiek vyresniuosius nepraleisti šio susitikimo, šio įvykio prasmės, bet įsigilinti, užduoti sau klausimą - ,,kas čia buvo?”.

Patarnautojų savaitgalį užbaigė pietūs ir padėkos vadovams bei Tauragės parapijos bendruomenei, o patys ištvermingiausi turėjo galimybę sudalyvauti ir Šaulių sąjungos suorganizuotame užsiėmime, kurių metu kiekvienas galėjo išbandyti savo taiklumą profesionalioje šaudykloje, tik vietoje tikrų kulkų, naudojant lazerių technologiją. Garsiais šūviais užbaigę savaitgalio renginį, ministrantai keliavo namo, ir, viliamės, su savimi parsivežė gausybę ispūdžių! Dėkojame savo patarnautojus atsiuntusiems kunigams ir visai komandai, o ypač seminarijų klierikams, kurie dovanojo daug savo laiko, pastangų bei talento, kad šis renginys įvyktų bei pavyktų. Iki pasimatymo kitąmet!

Telšių vyskupijos Jaunimo centro informacija
Gabrielės Eitavičienės ir Linos Buchlickajos nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: