į pirmą puslapį

Kronika

Konferencija apie bendruomeninį šventumą
Paskelbta: 2023-11-23 14:48:53

Lapkričio 13-16 dienomis Romoje Šventųjų skelbimo dikasterija organizavo konferenciją apie bendruomeninį šventumą. Į konferenciją buvo pakviesti postulatoriai, jų bendradarbiai ir žmonės, besidomintys, ar šventumas šiandien dar aktualus.

Šventumas yra skirtas kiekvienam ir tai yra aukščiausias įprasto krikščionio gyvenimo pasireiškimas. Pranešėjai kėlė klausimus, kaip šventumas subręsta bendruomenėje: šeimoje - namų bažnyčioje, parapijoje, vienuolynuose, galiausiai pačioje visuomenėje. Atsakymų ieškota Šventojo Rašto puslapiuose, Vatikano II susirinkimo dokumentuose, popiežiaus Pranciškaus enciklikose, apaštališkuosiuose paraginimuose, įvairiuose socialinių mokslų straipsniuose.

Konferencijoje dalyvavo ir Dievo tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus beatifikacijos bylos postulatorius kun. Donatas Litvinas.

Paskutinę susitikimo dieną visus konferencijos dalyvius priėmė ir pasveikino popiežius Pranciškus.

kun. Donatas Litvinas

 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: