į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos atsinaujinimo diena jaunimui
Paskelbta: 2023-11-27 19:56:44
 

Pakiliai žiemišką lapkričio 25-osios rytą, Kristaus Karaliaus iškilmės išvakarėse, jaunuoliai iš visos vyskupijos vyko į Telšius kartu su bendraamžiais švęsti vyskupijos atsinaujinimo dienos jaunimui. Šią šventę tradiciškai organizuoja Telšių vyskupijos jaunimo centras.

Gausus būrys jaunimo savanorių pasitiko dalyvius Telšių Žemaitės dramos teatre, kur pirmiausia susirinkusiuosius sveikino Telšių ir Lietuvos jaunimo vyskupas JE Algirdas Jurevičius. Ganytojas džiaugėsi dalyvių gausa, drąsino jaunuolius nelikti pasyviais parapijose, bet jauna energija išjudinti savo bendruomenę augimui.

Po vyskupo Algirdo sveikinimo sekė trumpa vasaros įvykių apžvalga. Vyko vaizdo įrašo iš jaunimo dienos Žemaičių Kalvarijoje peržiūra, buvo prisimintos ir Pasaulio jaunimo dienos Lisabonoje. Po šio reportažo renginio vedėjas Eimantas Bruškis dalinosi savo įspūdžiais iš piligriminės kelionės į Portugaliją, kurios kulminacija tapo susitikimas su popiežiumi Pranciškumi.

Apžvelgus vasaros įvykius dalyviai žengė į dienos temą – Kristaus Karaliaus iškilmės reikšmę ir svarbą. Įvadinę katechezę vedė kun. Ramūnas Norkus, Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos vikaras ir buvęs ilgametis Kauno kunigų seminarijos rektorius, kuris trumpai apžvelgė šventės atsiradimo istoriją bei Kristaus Karaliaus įvaizdžius Biblijoje ir sakraliniame mene.

Pasibaigus pirmajai renginio daliai, jaunuoliai dvejomis grupėmis pasklido po Telšių katedros parapijos bei kunigų seminarijos erdves. Kol pusė dalyvių pietavo, kiti nedidelėmis grupelėmis jungėsi į įvairius teminius užsiėmimus – šoko, repetavo giesmes Šv. Mišioms, gamino žvakes, klausėsi pranešimo apie dvasinę kovą ir daug kitų. Teminius užsiėmimus vedė jaunimo centro savanoriai, Telšių Caritas senjorų bendrystės centro ,,Saulėtoji užuovėja“ vadovė Edita Barsienė, Kauno kunigų seminarijos klierikas Donat Jurevič, tikybos mokytojas ir komikas Justinas Visickas. Teminių užsiėmimų pavadinimai registracijoje buvo užkoduoti, tad dalyviai rinkosi veiklas iki galo nežinodami kas jų laukia, tačiau ne vienas liko maloniai nustebintas ir išbandęs save naujose veiklose: vieniems tai buvo sausainių dekoravimas, kitiems apyrankių vėrimo dirbtuvės, tretiems – kūrybinis rašymas.

Paplušėję teminiuose užsiėmimuose jaunuoliai grįžo atgal į teatrą, kur jų laukė kūrybinio rašymo veiklą vedusio tikybos mokytojo ir komiko Justino Visicko liudijimas. Jaunas mokytojas dalinosi savo tikėjimo istorija, nevengė aštrių temų ir savęs pašiepimo, mokė jaunimą paprastų kasdienių tikėjimo praktikų, tokių kaip ryto ir vakaro maldos, susidedančios vos iš penkių žodžių. Salėje aidėjo ovacijos ir juokas, jaunuoliai liko sužavėti Justino istorija ir jo drąsa dalintis savo gyvenimo bei tikėjimo patirtimis.

Programą Žemaitės dramos teatre užbaigė moksleivių muzikos grupė ,,Audra“, kuri privertė jaunimą šiek tiek pajudėti ir padūkti prieš rimčiausią bei svarbiausią renginio dalį – susitikimą su Kristumi Visatos Valdovu Eucharistijoje, Švč. Sakramento adoracijoje ir Šv. Mišių šventime.
Po muzikinės dalies jaunuoliai plūdo į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą, kur Švč. Sakramento adoracijai vadovavo neoprezbiteris kun. Rokas Maziliauskis, o klausyklose laukė jaunimo dvasios vadai. Adoracijos metu šlovinimui vadovavo Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapijos choras, o Šv. Mišiose giedojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimas. Šv. Mišioms vadovavo ateitininkų dvasios vadas, Kun. Donatas Litvinas, kuris homilijos metu dar kartą priminė ir užakcentavo Kristaus Karaliaus šventės grožį, ragino įsileisti Jėzų karaliauti mūsų širdyse, nepaliauti ieškoti Dievo per gėrį, grožį ir tiesą, kurių alkdami iš tiesų alkstame paties Kūrėjo.

Telšių vyskupijos atsinaujinimo dieną jaunimui užbaigė padėkos kunigams, savanoriams ir kitiems renginio bendraorganizatoriams. Pilni įspūdžių ir minčių apmąstymui jaunuoliai iškeliavo atgal į savo parapijas, kur, kaip viliamės, ir kaip savo sveikinime agitavo vyskupas Algirdas, jie su nauja jėga išjudins visą bendruomenę dar stipresniam tikėjimui.

Telšių vyskupijos jaunimo centro informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: