į pirmą puslapį

Kronika

Paminėtas Dievo tarnas Vincentas Borisevičius
Paskelbta: 2023-12-08 15:23:51
 

2023 m. gruodžio 7 d. Vilniuje Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso salėje įvyko konferencija, kurios metu buvo paminėtas Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius. Tuskulėnų parke Dievo tarno žemiškieji palaikai 1946 m. buvo slapta pakasti, tačiau 1999 m. jie buvo surasti, identifikuoti ir iškilmingai perlaidoti Telšių katedroje.

Konferenciją pradėjo LGGRTC generalinis direktorius dr. Arūnas Bubnys. Pirmąjį pranešimą tema „Vincentas Borisevičius. Sau ir kitiems reiklus ganytojas“ skaitė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Vyskupas pateikė keletą pavyzdžių iš vysk. Vincento gyvenimo, kurie rodė jį buvus atkaklų tiesos liudytoją. Jis pasirinkdavo tiesą net ir tuomet, kai jam tai buvo visiškai neparanku. Prelegentas pateikė keletą citatų iš vysk. Vincento straipsnių, kurios atspindi neblėstantį jo idealizmą ir norą pakeisti kai kuriuos tuometinės dvasininkijos netobulumus. Apibendrindamas savo mintis vysk. Algirdas sakė: „Dievo tarno laikysena aktuali ir šiandien, kai vengiama kalbėti apie objektyvią ir prigimtinę tiesą, kai dalis žmonių „tiesą“ pritaiko savo netvarkingam gyvenimui ir ieško sau naudos bei malonumų. Mokykimės iš vyskupo Vincento klausyti Viešpaties balso per sąžinę ir drąsiai liudyti Dievo tiesą“.

Antrajame pranešime istorikas iš Klaipėdos doc. dr. Vacys Vaivada gilinosi į archyvinę medžiagą ir bandė apžvelgti sovietinių represijų vykdomą dvasininkų persekiojimą. Prelegentas pateikė tuomet sklandančias nuomones, esą „savieji“ galėjo išduoti vysk. Vincentą ir liudyti prieš jį, tačiau archyviniai dokumentai to neįrodo. Istorikas vedė įdomią paralelę tarp Viešpaties Kristaus maldos Alyvų sode ir vysk. Vincento buvimo kalėjime. Abu šiuos asmenis jungė vienišumo ir apleistumo jausmas, kurį įkalintiems dvasininkams siekė įdiegti sovietų represinis aparatas ir taip juos palaužti.

Kun. Donatas Litvinas, beatifikacijos bylos postulatorius, supažindino auditoriją su paskelbimo palaimintaisiais ar šventaisiais procesu. Pranešimo tema – „Kaip Bažnyčioje atsiranda šventieji?“ Kun. Donatas atsakė į užduotus klausimus apie Dievo tarno V. Borisevičiaus bylos eigą.

Po konferencijos visi skubėjo į Tuskulėnų memorialo koplyčią – kolumbariumą, kur už sovietų represijų aukas buvo aukojamos šv. Mišios. Homilijoje Telšių vyskupas kalbėjo apie krikščioniškajam tikėjimui priešingą dvasią: „Būdami šioje vietoje, mes prisiliečiame prie tos antikristinės dvasios; įsijungę žinias mes girdime apie tos antikristinės dvasios veikimą Ukrainoje, Šventojoje žemėje ir visur ten, kur supjudomos tautos, sukeliami karai ir nesantaika. – Šios antikristinės dvasios neįmanoma paaiškinti logiškai, nes ji pati savyje yra destrukcinė ir nelogiška. Piktasis nekenčia žmogaus, todėl siekia jį sunaikinti per įvairias ideologijas. Pats naujausias piktojo išradimas – tai genderizmas, kuris ištrina ribas tarp lyčių, griauna šeimos supratimą ir taip naikina žmoniją. Šiandien prisimename vysk. Vincentą Borisevičių ir kitus nukentėjusius nuo komunistinio režimo represijų, tačiau ir nenusimename, nes tikime, kad jie, būdami pas Viešpatį kankiniais, mus užtaria“.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotr. Kęstučio Ligeikos, Vytauto Oškinio ir Haroldo Klevinsko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: