į pirmą puslapį

Kronika

Marijos tarnaičių kongregacijos jubiliejus
Paskelbta: 2024-01-14 15:21:27

2023-2024 metais Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija švenčia į provincijos įkūrimo Lietuvoje šimtmetį. Nors kongregacija buvo įkurta Lenkijoje 1878 metais, tačiau Lietuvoje provincija įsikūrė 1923 metais. Provincijos vyresniosios ses. Virginijos Semaškaitės kvietimu 2024 m. sausio 13 d. centrinius namus Panevėžyje aplankė Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, lydimas kurijos kanclerio Haroldo Šneideraičio. Ganytojas padėkojo seserims už svarbią tarnystę Telšių vyskupijoje, nes seserys turi vienuolinius namus Žemaičių Kalvarijoje, Šilalėje bei Palangoje, tačiau savo sielovadiniu veikimu apima ir daugiau parapijų.

Susitikime su seserimis vysk. Algirdas pasidalino savo patirtimi iš vyskupų sinodo. Didžiulio dėmesio ir aptarimo susilaukė pokalbio Dvasioje metodo taikymas vienuolinės bendruomenės gyvenime. Sinodas išreiškė pageidavimą atnaujinti vienuolinį gyvenimą Bažnyčioje reglamentuojančius dokumentus, todėl vyskupas aptarė galimas prasidėjusio atnaujinimo kryptis. Seserys vienuolės uždavė klausimų apie Bažnyčios gyvenimo aktualijas ir tolimesnį sinodinio kelio etapą.

Šv. Mišioms seserų koplyčioje vadovavo Telšių vyskupas. Homilijoje ganytojas plėtojo mintį, kad Dievas dažnai pasirenka tai, kas pasaulio akimis atrodo kvaila. Dingstį šiai minčiai davė Biblijos skaitinys apie pasimetusias asiles, kurių ieškodamas Saulius sutiko pranašą Samuelį ir buvo pateptas karaliumi. „Jei dar prisiminsime kalbančią Bileamo asilę, tai matome, kad Dievas savo valią gali apreikšti ir per kvailiausiais laikomus gyvulius“.

Vyskupas priminė, jog Laisvės gynėjų dieną minimas jubiliejus primena ir apie seserų pastangas tarpukaryje dvasiškai padėti atsikuriančiai Lietuvai, sovietmetyje seserys slapta katekizavo vaikus, skleidė tikėjimą jaunimo tarpe, o dabar taip pat tarnauja įvairiose sielovados srityse. Vyskupas sakė: „Man labai patiko Jūsų tinklialapyje (www.marijostarnaites.lt) trumpai pristatytos pagrindinės dvasingumo kryptys: keliauti su Mergele Marija, tarnauti slaptumoje, sekti Kristumi Evangelijos dvasioje ir dovanoti save žmonėms. Žymiai lengviau yra ištraukti kokį pinigėlį ir jį paaukoti kitam, negu padovanoti artimui savo laiką, o jūs dovanojate save. Ačiū už tai, kad esate, kad mylite, kad sekate Kristumi ir kad save dovanojate žmonėms. Taip jūs išpildote Dievo svajonę. O jei jaučiatės silpnos ir nevertos, prisiminkite tą šmaikščią Dievo pamoką. Viešpats juk turi puikų humoro jausmą ir pasiunčia į mūsų tarpą kalbančią asilę, per kurią apreiškia savo užmojį“.

Po šv. Mišių buvo pagiedotas Lietuvos Respublikos himnas, o bendrystė toliau tęsėsi prie šventinio stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: