į pirmą puslapį

Kronika

Sinodinis vyskupų susitikimas Telšiuose
Paskelbta: 2024-02-01 20:59:08
 

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai 2024 m. vasario 1 d. Telšių vyskupijos kurijoje turėjo sinodinį susitikimą, kurio tikslas – aptarti vyskupų sinodo XVI eilinės generalinės asamblėjos pirmosios sesijos (2023 m. spalio 4-29 d.) apibendrinamąją ataskaitą „Sinodinė Bažnyčia misijoje“ ir numatyti tolimesnius žingsnius konsultacijoms vyskupijose.

Susitikimas prasidėjo šv. Mišiomis Telšių vyskupijos kurijos koplyčioje. Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie grįžimo prie šaltinių procesą, nes kiekvienas Bažnyčios atsinaujinimas kelia grįžimo prie Viešpaties Kristaus svarbą.

Vyskupų diskusijos vyko pokalbio Dvasioje metodu, kuris buvo plačiai praktikuojamas Romoje vykusiame sinode. Įdomu buvo klausytis patirčių iš įvairių vyskupijų, kurias perteikė ganytojai. Sinodinio proceso uždegti vyskupijų ganytojai ir toliau tęs sinodines konsultacijas savo vyskupijose su dvasininkais bei pasauliečiais.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: