į pirmą puslapį

Kronika

Pašvęstųjų procesija Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2024-02-03 21:11:45

Kristaus Paaukojimo šventėje minima ir Pasaulinė Dievui pašvęstojo gyvenimo diena. 2024 m. vasario 2 d. Telšių vyskupijoje tarnaujantys pašvęstieji rinkosi į Žemaičių Kalvarijos baziliką. Piligrimams patarnavo Mažeikių dekanato kunigai, giedojo Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choras.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasveikino vienuolius ir vienuoles su Pašvęstojo gyvenimo diena ir padėkojo už tarnystę įvairiose vyskupijos parapijose bei kitose sielovados srityse. Po žvakių šventinimo tikintieji ėjo procesiją, kurioje paskui Kryžių rikiavosi vienuoliai ir vienuolės. Procesijos metu buvo giedama giesmė „Puoškis iškilmei šventove“, kviečianti į savo gyvenimą priimti Karalių Kristų.

Homilijoje ganytojas sakė: „Evangelija kalba apie žmones, kurie visą savo gyvenimą laukia Mesijo. Senelis Simeonas ir pranašė Ona laukė ne tik savo asmeninio Gelbėtojo, nes tai būtų egoizmas, bet jie laukė visos tautos ir pasaulio Gelbėtojo. – Ši jų budėjimo ir maldos šventykloje laikysena leidžia mums kalbėti apie viso gyvenimo auką.

Tarp šventųjų yra labai daug asmenų, praktikavusių herojiškas dorybes, atlikusių daug artimo meilės darbų, įsteigusių vienuolynus, bet taip pat yra tų, kurie, kaip tos pilkosios pelytės, nepasižymėjo tokiais pompastiškais darbais, bet gyveno tylų, mažai kam matomą, bet Dievui mielą ir atsidavusį gyvenimą. Jie visas viltis sudėjo tik į Dievą ir iš Jo laukė sau ir pasauliui išgelbėjimo. Būtent tokie yra ir mūsų veikėjai iš Evangelijos: meldėsi ir laukė tarnaudami Dievui pasninkais ir maldomis.“

Po šv. Mišių vienuoliai gausiai dalyvavo Kryžiaus kelio bei Kalvarijos Kalnų pamaldose, po kurių savo pašaukimo džiaugsmu dalijosi prie pietų stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Birutės Šneideraitienės nuotr.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: