į pirmą puslapį

Kronika

Žemaičių delegacija dalyvavo šv. Kazimiero kolegijos jubiliejuje
Paskelbta: 2024-03-07 20:44:25

2024 metais popiežiškoji šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje mini 75-ąsias įsikūrimo metines. Ta proga kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis pakvietė kolegijos absolventus dalyvauti jubiliejaus šventėje. Į šį kvietimą atsiliepė grupė Telšių vyskupijos dvasininkų, išsiruošusių piligrimystei į Romą.

Kovo 6 d. piligrimai dalyvavo bendrojoje pop. Pranciškaus audiencijoje šv. Petro aikštėje, po kurios turėjo ekskursiją Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje. Iškilmingas padėkos pamaldos už kolegiją taip pat buvo atnašautos Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos bazilikoje. Eucharistijai vadovavo Dvasininkijos dikasterijos prefektas kard. Lazarus You Heung-sik, koncelebravo nepaprastasis komisaras arkivysk. Rolandas Makrickas, arkivysk. Gintaras Grušas, arkivysk. Kęstutis Kėvalas, arkivysk. Lionginas Virbalas, vysk. Rimantas Norvila, vysk. Linas Vodopjanovas OFM, vysk. Jonas Ivanauskas, kolegijos rektorius kun. A. Arštikaitis ir kelios dešimtys kunigų. Homilijoje arkivysk. G. Grušas apžvelgė kolegijos istoriją bei reikšmę sovietmetyje, o taip pat nubrėžė veiklos gaires ateičiai – tarnauti Bažnyčiai ugdant misionieriškos dvasios kupinus dvasininkus.

Po šv. Mišių šventės dalyviai popiežiškoje Lombardų seminarijos salėje džiaugėsi sveikinimo kalbomis, išklausė Lietuvos ambasadorės prie Šventojo Sosto dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės ir Vatikano radijo lietuvių kalba redaktoriaus dr. Sauliaus Augustino Kubiliaus pranešimų, susijusių su kolegijos dangiškuoju globėju šv. Kazimieru, su kolegijos istorija ir veikla.

Telšių vyskupijos dvasininkai aplankė didžiąsias Romos bazilikas, katakombas, apžiūrėjo lietuvių kolegijai priklausančių statinių Villa Lituania remonto darbus, prisiminė studijų Romoje laikus ir dėkojo Dievui už šią lietuviškumo bei dvasingumo salelę Romoje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: