į pirmą puslapį

Kronika

Vyskupas lankė jubiliatus
Paskelbta: 2024-04-07 17:24:31

Baigiantis Velykų iškilmės oktavai Telšių vyskupas aplankė jubiliejus švenčiančius dvasininkus.

2024 m. balandžio 6 d. ganytojas palankė kan. Antaną Striukį, gyvenantį Palangoje, ir pasveikino jį 65-ųjų kunigystės metinių proga. Jubiliatas buvo apjuostas tai progai austa juosta. Kartu su vyskupu atvyko daugiau dvasininkų, kurie taip pat sveikino kan. Antaną, linkėjo stiprios sveikatos ir Aukščiausiojo palaimos. Jubiliatui šiemet sukaks 92 metai.

Gailestingumo sekmadienio rytą vysk. Algirdas vyko į vieną iš mažiausių aptarnaujamų parapijų – Nerimdaičius. Vyskupą lydėjo kancleris kan. Haroldas Šneideraitis. Po pamaldų vyskupas pasveikino Nerimdaičių parapijos kleboną kun. Justiną Palubinską 40-ies metų amžiaus proga. Parapijiečiams vyskupas kalbėjo, kad kun. Justinas, prieš metus priėmęs klebono pareigas, gavo sielovadiškai aptarnauti tris parapijas. Jos kunigui yra kaip pirmoji meilė, nes šilčiausi gyvenimo prisiminimai kunigui lieka iš pirmųjų parapijų. Parapijiečiai džiaugiasi naujuoju klebonu ir kartu planuoja bažnyčios pastato remonto bei kitus darbus.

Atvelykio sekmadienio vidudienį vyskupas šventė Eucharistiją Žemaičių Kalvarijoje. Kartu su gausiu kunigų būriu ganytojas dėkojo Viešpačiui už kan. Broniaus Latako kunigiškąją tarnystę. Tą dieną kan. B. Latakas minėjo auksinį kunigystės jubiliejų bei gimtadienį (sukako 89 metai). Homilijoje vyskupas priminė jubiliato nueitą kunigystės kelią, pabrėžė kanauninko dvasinį uolumą bei ūkiškumą tvarkant žemiškus reikalus.

Vyskupas pašventino jubiliejinę lazdą su kryželiu ir žalumynų vainiką, kurį uždėjo jubiliatui ant galvos. Pamaldose dalyvavo jubiliatą atmenantys buvę parapijiečiai iš Akmenės, Šventosios bei kitų parapijų, kuriose kan. Bronislovas tarnavo. Jie išsakė savo prisiminimus bei sveikinimus. Po pamaldų jubiliatas džiaugėsi svečiais parapijos salėje.

Laimink, Viešpatie, visus nuoširdžiai tau tarnaujančius dvasininkus!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: