į pirmą puslapį

Kronika

Ministrantai rengiasi pasaulinei piligrimystei
Paskelbta: 2024-04-13 12:46:33

2024 m. liepos 29 – rugpjūčio 2 dienomis Romoje vyks tarptautinė ministrantų piligrimystė, kurią organizuoja tarptautinė ministrantų asociacija (Coetus Internationalis Ministrantium). Renginys surenka virš penkiasdešimties tūkstančių ministrantų iš viso pasaulio. Šiemet vyks jau tryliktasis toks susitikimas.

Būti ministrantu – tai patarnauti prie altoriaus ir ypatingu būdu bendradarbiauti ant altoriaus sudabartinamoje Kristaus aukoje. Viešpats galėtų ir pats viską atlikti, tačiau Jis trokšta mūsų bendrystės ir bendradarbiavimo: mes atnašaujame savo rankų darbo vaisius – duoną ir vyną, o Viešpats mus pamaitina savo Kūnu ir Krauju!

Būsimam ministrantų tarptautiniam susitikimui pasirinkta tema pagal pranašo Izaijo knygos eilutę: „Nebijok, nes aš su tavimi esu, nebūgštauk, nes aš esu tavo Dievas! Tave stiprinsiu, – padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine“ (Iz 41,10). Esu su tavimi – tai žodžiai, kuriais Viešpats užtikrina savo buvimą kartu ir stiprina kiekvieną pašauktąjį, žadėdamas paramą. Kiekvienas esame pakviestas dalyvauti Dievo planuose ir su Viešpaties pagalba „atrakinti“ ateitį.

Piligrimystės logotipui pasirinkti du raktai, panašūs į popiežiaus herbo raktus, o pagrindiniu šūkiu pasirinkti pranašo Izaijo perduoti žodžiai – Su tavimi! Ministrantų susitikimo himne šis šūkis pasikartoja daug kartų pagrindinėmis pasaulio kalbomis.
Ministrantų susitikimas su popiežiumi numatytas liepos 30 dieną popietiniu laiku, o liepos 31 d. priešpiet įvyks lietuvių ministrantų susitikimas, katechezė, pokalbiai bei šv. Mišios. Ministrantų piligrimystę iš Lietuvos koordinuoja vyskupijų jaunimo centrai. Tarptautinė piligrimystė į Romą ir aplankymas krikščionims svarbių vietų teatgaivina džiaugsmą tarnauti Viešpačiui!

Tarptautinės ministrantų piligrimystės himną galite išgirsti čia:

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: