į pirmą puslapį

Kronika

Klaipėdoje dedikuota nauja bažnyčia
Paskelbta: 2024-05-02 21:33:08

2024 m. gegužės 1 d. Klaipėdoje Dievo garbei dedikuota šv. Juozapo Darbininko bažnyčia ir naujai įrengtas altorius. Liturginės dedikavimo apeigos anksčiau vadinosi bažnyčios ir altoriaus konsekravimo apeigomis, tačiau po liturginės reformos imta naudoti pirminė dedikavimo sąvoka, reiškianti pastato ir altoriaus pašventimą išskirtinai vienam tikslui – Dievo garbinimui.

Bažnyčios dedikavimo apeigoms vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas pristatė bažnyčios projektavimo bei statybos pradžią 1990 metais paminėdamas ypač didelį prel. Bronislovo Burneikio indėlį. Klebonas užtikrino, kad bažnyčios pastatas atitinka liturginius reikalavimus ir paprašė Telšių vyskupą dedikuoti jį šv. Juozapo Darbininko titulu.

Palaiminęs vandenį vyskupas apėjo bažnyčią šlakstydamas žmones ir pastato sienas. Homilijoje ganytojas komentavo Nehemijo knygos ištrauką, kuri pasakoja apie iš Babilonijos tremties grįžusių izraelitų pamaldas sugriautoje Jeruzalės šventykloje. Žmonės klausėsi Šventojo Rašto žodžių ir iš džiaugsmo verkė. Tuomet kunigas paragino džiaugtis, gerai pavalgyti, išgerti saldaus vyno, nes džiugesys Viešpatyje yra mūsų stiprybė.

Dedikavimo apeigos prasidėjo šaukiantis visų šventųjų užtarimo. Į altoriaus mensą buvo patalpintos šv. Peregrini Latiosi ir pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos. Dedikuojant altorių penkiuose mensos vietose buvo išlietas kvapnusis chrizmos aliejus, o prijuoste susijuosęs vyskupas išsklaidė aliejų po visą paviršių. Po to ganytojas, lydimas tarnų ir kopėčių nešikų, ėjo chrizmos aliejumi tepti keturių vietų, pažymėtų kryžiaus ženklu. Jos simbolizuoja keturias pasaulio šalis, kurioms reikia paskelbti išgelbėjimo Evangeliją. Po šių apeigų altorius buvo gausiai smilkomas, o parapijos klebonas apėjo bažnyčią smilkydamas pastato sienas ir žmones. Ministrantams paruošus altorių aukai, ganytojas ant altoriaus atnešė degančią žvakę ir pradėjo atnašavimo bei aukos liturgiją.

Po šv. Mišių parapijiečiai padėkojo už bažnyčios bei altoriaus dedikavimą. Šia proga buvo pasirašytas Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko bažnyčios ir joje esančio altoriaus dedikavimo aktas. Tebus viskas Dievo garbei!

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotr. Kristina Černis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: