į pirmą puslapį

Kronika

Kūčių dieną Telšių vyskupijos ganytojas lankė vyskupiją
Paskelbta: 2011-01-04 13:00:05

2010 m. gruodžio 24 d. – Kūčių dieną Telšių vyskupijos ganytojas lankė vyskupiją.

Pirmiausia aplankė Žemaičių Kalvarijos parapijos senelių namuose, kuriems vadovauja Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonas kan. J. Ačas, gyvenančius senelius, senelių namų koplyčioje aukojo šv. Mišias jų matu pašventino koplyčioje parengtą Prakartėlę ir palinkėjęs ištvermės bei stiprybės senelių namų gyventojams bei darbuotojams išskubėjo į Mosėdžio parapiją. Ten ganytojas aplankė Mosėdžio parapijos vaikų globos namuose gyvenančius vaikus, kuriais nuoširdžiai rūpinasi ilgametis šios parapijos klebonas kun. L. Dambrauskas. Ganytojas Kūčių dieną aplankė seniausią amžiumi Telšių vyskupijos kleboną – Grūšlaukės parapijos kleboną kun. jubil. A. Bunkų, kuris šioje parapijoje dirbdamas yra pastatęs naują mūrinę bažnyčią, kurioje šv. Mišias tebeaukoja iki šiol.

Kūčių vakarienę Telšių ganytojas valgė Palangos parapijos namuose, kur Palangos dekanato dekano ir šios parapijos klebono kun. dr. M. Venskaus rūpesčiu buvo susirinkę neturtingiausieji parapijos žmonės. Ganytojas kartu su jais valgė Kūčių vakarienę, po kurios pašventino Palangos bažnyčios šventoriuje Palangos savivaldybės mero dėka įrengtą Prakartėlę. Už tokią gražią ir prasmingą dovaną Palangos savivaldybės vadovui nuoširdžiai padėkojo Palangos klebonas kun. dr. M. Venskus.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: