į pirmą puslapį

Kronika

Kunigų seminarija Telšiuose baigė mokslo metus
Paskelbta: 2024-05-18 12:14:24

2024 m. gegužės 17 d. Telšių vysk. Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo užbaigti mokslo metai. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kvietė dėkoti Viešpačiui už praėjusius metus ir pasidžiaugė seminaristais Donatu, Simonu ir Pijumi, kurie sėkmingai užbaigė propedeutinio (paruošiamojo) ugdymo etapą ir kitus mokslo metus tęs studijas Kauno kunigų seminarijoje. Ten seminaristai pradės mokinystės etapą ir didesnį dėmesį skirs filosofijos studijoms. Mokinystės etapas truks dvejus metus.

Homilijoje vyskupas komentavo Kristaus klausimą Petrui: „Ar myli mane?“. Po prisikėlimo Viešpats neklausė Petro, ar jis prisimena Jėzaus pamokslus, ar neužmiršo Viešpaties įvykdytų stebuklų... Jėzus klausia „tik“ apie meilę. Kažkas panašaus yra ir seminarijos ugdyme: nors ir vyksta mokymosi procesas, tačiau jame svarbiausia – ištikimas buvimas ir meilė Viešpačiui. Nuo šio pagrindo visos kitos ugdymo kryptys gauna savo augimą ir neša gausių vaisių.

Mokslo metų eigoje seminaristai atliko socialinę praktiką Telšių krizių centro „Vilties linija“ programoje, Telšių centre „Viltis“ bei Telšių maltiečių vaikų dienos centre. Socialinių partnerių atstovai po pamaldų tarė sveikinimo žodį. Telšių vyskupijos jaunimo centras dėkojo seminaristams už savanorystę ir pagalbą organizuojant jaunimo renginius. Patys seminaristai taip pat nestokojo padėkos žodžių. Būta ir ašarų, tačiau tai – džiaugsmo ašaros.

Palydėjusi seminaristus į tolesnį ugdymo etapą Telšių kunigų seminariją laukia naujų kandidatų, norinčių siekti kunigystės.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: