į pirmą puslapį

Kronika

Senosios Įpilties koplyčios jubiliejus
Paskelbta: 2024-05-25 21:47:46

2024 m. gegužės 21 d. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius aplankė Laukžemės parapijos teritorijoje esančią Senosios Įpilties Kryžiaus Išaukštinimo koplyčią. Šiemet sukanka šimtas metų, kuomet vietos gyventojo Klemenso Alonderio iniciatyva buvo pastatyta nedidelė koplytėlė maldai. Sovietmečiu kalno šlaite buvo įrengtas karjeras, nes buvo siekiama sunaikinti šią vietą, tačiau šis sumanymas nepavyko. 2017 metais vietos gyventojų iniciatyva koplyčia buvo kapitališkai suremontuota ir atnaujinta.

Dėl žmonių gausos šv. Mišios vyko lauke. Kuisiai palaikė žmonių budrumą, o draugiškas šunelis, tarsi nusileidęs iš šv. Roko paveikslo, kėlė maldininkų nuotaiką.

Homilijoje vysk. Algirdas kalbėjo Sekminių tema apie Šventąją Dvasią, kuri jungia žmones ir motyvuoja bendrai veiklai. Tačiau veikia ir kita dvasia, kelianti žmonėse netvarkingas užgaidas ir nesantaiką. Vyskupas sakė: „kad šiandien, paprastos darbo dienos pabaigoje, mes susirinkome į šią mažai kam žinomą vietą, rodo, jog mes pasirenkame svarbiausius dalykus ir turime teisingą vertybių skalę. Prieš šimtą metų pastatyta ši koplyčia liudija, kad toliau nuo parapijos bažnyčios gyvenantiems žmonėms buvo svarbu ateiti čia, išsikalbėti Viešpačiui, pasimelsti ir patirti paguodos. Tai ženklas, kad Dievas nori būti kuo arčiau mūsų, mūsų kasdienybėje, mūsų darbuose. Pastatas yra tik simbolis tos dvasinės Bažnyčios, kuri gyvena kiekviename pakrikštytajame. Šventoji Dvasia, per Sekminės išlieta Bažnyčioje, yra išlieta ir mūsų širdyse, kad mes būtume gyvi savo tikėjimu, savo viltimi ir meile. Šventoji Dvasia nėra vien tik išeiginių ar šventadienių viešnia, bet Dievas per Šventąją Dvasią nori būti ir mūsų kasdieniuose darbuose“.

Po šv. Mišių sveikinimo žodžius tarė LR seimo narys Antanas Vinkus, Kretingos rajono savivaldybės meras Antanas Kalnius ir kiti svečiai.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotraukos iš S. Įpilties bendruomenės Facebook paskyros

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: