į pirmą puslapį

Kronika

Iškilmės gegužės 1-ąją Klaipėdoje ir Palangoje
Paskelbta: 2012-05-08 20:02:38

2012 m. gegužės 1 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapija šventė titulinius atlaidus. Tą dieną pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą gausiai susirinkusiems tikintiesiems pasakė Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Sakydamas pamokslą vyskupas kalbėjo apie šv. Juozapo asmenį bei apie gegužės mėnesį, kuris skirtas Dievo Motinos, o kartu ir šv. Juozapo sužadėtinės Švč. M. Marijos garbei. Taip pamokslininkas pristatė jauno, tą dieną Kaune laidojamo, Jėzaus draugijos nario Gvido gyvenimą ir tikėjimo kelią. Šis jaunas žmogus, kilęs iš Rietavo, pačiame jėgų žydėjime buvo pakirstas sunkios ligos ir nebaigęs pradėtų studijų JAV mirė. Vyskupas skaitė jo paties rašytus pasidalinimus apie santykį su Dievu, apie tikėjimo kelią ir mokymąsi tokiame sunkiame išbandyme pasitikėti Viešpačiu.

Po šv. Mišių vyko gražus renginys – visos šioje parapijoje veikiančios organizacijos, maldos grupelės pristatė parapijos bendruomenei, kalbėjo apie savo veiklą, uždavinius bei tikslus. Visą gražią atlaidų dvasią vainikavo nuotaikinga agapė.

Tos pačios gegužės 1 d. pavakarę Palangoje iškilmingai pradėtas Gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje šventimas. Prie Palangos Lurdo – seniausio Telšių vyskupijoje ir visoje Lietuvoje rinkosi tikintieji, Gegužinėse pamaldose dalyvavo Telšių Vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovybė ir klierikai, pamaldoms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Ganytojas pasveikino susirinkusiuosius, kalbėjo apie besiartinantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų, priminė žemaičių troškimą 1413 metais krikštytis ir perskaitė Žemaitijos 60 bajorų kreipimąsi į tuo metu Konstancoje vykusio Visuotinio Katalikų Bažnyčios Susirinkimo Tėvus. Kreipimesi aiškiai išsakytas žemaičių troškimas tapti katalikais, prašant, kad būtų įkurta atskira Žemaičių vyskupija. Po konferencijos buvo giedama Švč. M. Marijos litanija, kalbamos maldos Marijai, meldžiantis už šeimas ir naujus pašaukimus, giedama giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo...“, o po pamaldų nuo Lurdo per visą Palangos miestą, giedant Marijos garbei skirtas giesmes buvo einama iškilminga procesija į Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčią, kur buvo laikomos šv. Mišios.
Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, koncelebravo keletas kunigų. Pamokslą pasakė Palangos parapijoje besidarbuojantis kunigas Sigitas Žilys. Kalbėdamas gausiai susirinkusiems tikintiesiems, pamokslininkas kalbėjo apie Marijos vaidmenį tikinčio žmogaus gyvenime, jos pavyzdys šeimoms, nes pal. pop. Jonas Paulius II įtraukė į Marijos litaniją šį jai skirtą titulą, kad joje šeimos atrastų stiprybės pakelti sunkumus ir išbandymus, nes Dievo Motina Marija yra ir vilties ženklas visiems gyvenimo keliu keliaujantiems, jos tikėjimas, jos pasitikėjimas, jos viltingumas yra akivaizdus, kad Dievui nėra negalimų dalykų.

Šv. Mišių pabaigoje Telšių ganytojas palinkėjo tikintiesiems džiaugsmingai išgyventi gegužės mėnesį su Marija patiriant Dievo artumą kasdienybėje, ypač uoliai praktikuojant senąją maldingumo praktiką – Gegužines pamaldas. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: