į pirmą puslapį

Kronika

A.+A. G. kan . Vincentas GAURONSKIS (1936 01 06 * 1965 04 14 * 2012 05 26)
Paskelbta: 2012-05-28 14:31:54

2012 m. gegužės mėn. 26 d. Viekšniuose mirė Viekšnių garbės klebonas, Telšių vyskupijos garbės kanauninkas Vincentas Gauronskis. Velionis gimė 1936 01 06 Purvių km., Šiaudinės parapijoje, Akmenės r. Mokėsi Viekšnių vidurinėje mokykloje ir Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1965 04 14 Telšių Vyskupas Petras Maželis jį įšventino kunigu.

Vyskupo paskyrimu dirbo:
1965 06 04–1967 09 30 Palangos vikaru, 1967 09 30–1970 11 13 Klaipėdos vikaru, 1970 11 13–1971 09 24 Plungės vikaru, 1971 09 24–1972 05 31 Mažeikių vikaru, 1972 05 31–1975 12 15 Aleksandrijos (Skuodo r.) klebonu, 1975 12 15 – 1980 01 14 Žem. Naumiesčio ir Degučių (Šilutės r.) klebonu, 1980 01 14–1985 05 14 Tirkšlių ir Žemalės (Mažeikių r.) klebonu, 1985 05 14–1996 06 15 Viekšnių ir Užlieknės (Mažeikių r.) klebonu, 1996 06 15–2002 08 27 Tauragės ir Dauglaukio (Tauragės r.) klebonu, Tauragės dekanato dekanu, 2002 08 27–2010 07 07 Viekšnių ir Užlieknės (Mažeikių r.) klebonu, Mažeikių dekanato vicedekanu, 2010 07 07 atleistas iš eitų pareigų ir paliktas Viekšniuose Garbės klebonu.

Velionio kūnas yra pašarvotas Viekšnių bažnyčioje. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos 2012 05 29 Viekšnių bažnyčioje 11 val., po jų velionio žemiškieji palaikai išvežami ir bus palaidoti Šiaudinės (Akmenės r.) parapijos kapinėse.

Velionis, jaunystėje paaukojęs save Bažnyčiai ir tikintiesiems, ištikimai to laikėsi visą gyvenimą. Jam visada labai rūpėjo Dievo garbė ir žmonių tikėjimas. Taip pat pasižymėjo meile Lietuvai ir ypač gimtajam regionui – Žemaitijai.
Tegul ilsisi ramybėje.

TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJA

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: