į pirmą puslapį

Kronika

Kalėdų iškilmės vyskupijoje
Paskelbta: 2011-01-04 13:02:56

Kalėdos nakties šv. Mišias Telšių vyskupas J. Boruta SJ aukojo pagrindinėje Klaipėdos miesto Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Tą vakarą į bažnyčią gausiai rinkosi tikintieji, ypač daug šv. Mišiose dalyvavo jaunų šeimų, dėl ko Ganytojas nuoširdžiai džiaugėsi ir pamokslą sakydamas.

Telšių Katedroje Kalėdų nakties šv. Mišioms vadovavo ir Katedros aikštėje Telšių miesto savivaldybės dėka įrengtą Prakartėlę pašventino Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys. Jis vyskupo vardu sveikino gausiai susirinkusius tikinčiuosius, o šv. Mišių metu tikintiesiems perskaitytas Telšių vyskupas kalėdinis sveikinimas tikintiesiems.

Gruodžio 25 d. ryto šv. Mišioms Telšių katedroje vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Kalėdų ryto šv. Mišių metu jis pašventino Katedroje įrengtą Prakartėlę. Jo kalėdinį sveikinimą gausiai susirinkusiems tikintiesiems perskaitė Telšių kurijos vicekancleris kan. D. Gatautas. Iškilmingas Kalėdų rytos šv. Mišias kartu su savo ganytoju Telšių katedroje aukojo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Telšių vyskupijos kurijos moderatorius apašt. prot. jubil. J. P. Gedgaudas, kancleris kan. lic. R. Saunorius, vicekancleris kan. D. Gatautas, sekretorius kun. M. Ramanauskas, Telšių kunigų seminarijos vicerektorius kun. lic. V. Ačas, dvasios tėvas mons. jubil. dr. St. V. Brazdeikis, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. A. Mačius, Katedros klebonas kun. T. Šeputis.

Tą pačią Kalėdų pirmąją dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ Telšių katedroje aukojo šv. Mišias, kuriose meldėsi vaikai ir jų tėveliai. Vaikų šv. Mišiose buvo pakrikštytas berniukas, o krikšto sakramentą suteikęs Vyskupas šv. Mišių dalyviams nuodugniai paaiškino šio pirmojo ir svarbiausio sakramento svarbą, esmę bei formą. Krikšto sakramento suteikimas padėjo visiems dalyvaujantiesiems realiai išgyventi šį kūdikiui teikiamą sakramentą. Po šv. Mišių Telšių ganytojas vaikams ir jų tėvams papasakojo apie Prakartėlę, priminė jos atsiradimo istoriją bei kalbėjo kas joje vaizduojama ir pasakojama.

Antrąją Kalėdų dieną – Šv. Šeimos šventę Telšių vyskupas vyko į Žemaičių Kalvarijos baziliką, kur prie stebuklingojo Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo 10 val. aukojo šv. Mišias už visas šeimas. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Kartu su Telšių ganytoju šv. Mišias koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. R. Saunorius, Vyskupo vikaras mons. kan. R. Gudlinkis, Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas, šv. Mišių metu Vyskupui patarnavo diakonai: H. Šneideraitis ir V. Gadeikis. Vyskupo sveikinimo žodį Švenčių proga tikintiesiems perkaitė mons. kan. R. Gudlinkis. Giedojo Žemaičių Kalvarijos Bazilikos choras. Telšių ganytojas šv. Mišių pabaigoje meldėsi į Krikščioniškų Šeimų Karalienę, kalbėdamas maldą už visas šeimas, kad jos gyventų Šventosios šeimos pavyzdžiu.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: