į pirmą puslapį

Kronika

Naujųjų metų ir Trijų Karalių iškilmės vyskupijoje
Paskelbta: 2011-01-04 13:04:19

Naujųjų Metų išvakarėse Telšių Katedroje padėkos intencija šv. Mišios buvo aukojamos 18 ir 23 val. Telšių vyskupas J. Boruta SJ vadovavo šv. Mišių liturgijai. 23 val. Katedroje meldėsi iš visos Lietuvos į Žiemos akademiją atvykę ateitininkai. Šią žiemą ateitininkų respublikinė žiemos moksleivių akademija vyko Telšiuose, „Džiugo“ vidurinėje mokykloje visą savaitę. Telšių vyskupas aukojo jaunimui šv. Mišias Telšių Katedroje ir Mišių metu pasakė pamokslą.

2011 m. pirmąją dieną – Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmėje (Naujieji Metai), Telšių vyskupas J. Borutas SJ vadovavo 12 val. šv. Mišioms. Katedroje susirinkusius tikinčiuosius sveikino su Naujaisiais 2011-aisiais metais, šv. Mišių metu pasakė pamokslą.

2011 m. sausio 2 d. – Trijų Karalių iškilmėje Telšių ganytojas šv. Mišias aukojo istorinėje Varnių šv. Petro ir Pauliaus bažnyčioje, buvusioje Žemaičių vyskupystės katedroje. Gausiai susirinkusius tikinčiuosius šv. Mišių metu vyskupas pasveikino švenčių proga ir pasakė pamokslą apie Trijų Karalių šventės prasmę ir jos šventimo Bažnyčioje ištakas. Šv. Mišių metu giedojo Varnių parapijos choras.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: