į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų rekolekcijos (2012 m. liepa)
Paskelbta: 2012-07-25 19:24:59

2012 m. liepos 16–18 dienomis Telšių Katedroje vyko 3 dienų rekolekcijos Telšių vyskupijos kunigams. Rekolekcijas vedė ir savo įžvalgomis su kunigais dalinosi abu Telšių vyskupijos vyskupai – vyskupas augziliaras L. Vodopjanovas OFM skaitė dvasines konferencijas, o vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, vadovaudamas kiekvieną dieną šv. Mišių koncelebracijai, sakydavo kunigams skirtus pamokslus.

Per visas 3 rekolekcijų dienas vyskupas L. Vodopjanovas OFM gvildeno kunigo misijos uždavinius Bažnyčioje šiame laikmetyje, Evangelijos šviesoje svarstė kunigo tapatybės aspektus, Dievo žodžio skelbimo uždavinio vykdymą, kankinystės dėl tikėjimo XXI a. sampratą. Rekolekcijų vedėjas kvietė kunigus atsigręžti į Dievą, atsinaujinti dvasioje, išlikti ištikimiems savo pašaukimui, neprarasti vilties ir remiantis Dievu nugalėti visas kliūtis ir iššūkius. Kalbėdamas apie atgailos sakramento praktiką ir jo teikimą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino du svarbius aspektus: dėmesingą Bažnyčios dokumentų studijavimą ir gilinimąsi bei rūpestingą atgailos sakramento praktikavimą ir viso to ypatingą svarbą.

Pamokslų metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigų gyvenimo problemas, sunkumus pašaukimo kelyje, kunigų pareigas ir kvietė semtis jėgų maldoje ir Eucharistijos šventime, glaustis prie Viešpaties ir nuolat atsinaujinti santykyje su Dievu.

Paskutinę rekolekcijų dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ kunigams linkėjo bent dar dvi dienas po rekolekcijų išgyventi susitikimą su Dievu pratęsiant apmąstymus asmeniškai sukuriant rekolekcijų dvasią savo aplinkoje ir tik palengva įsisukant į darbų sūkurius.

Kunigai kartą metuose atlieka rekolekcijas, o Telšių vyskupijoje jau yra tapusi tradicija, kad kunigai 3 dienų rekolekcijas atlieka po Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: