į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2012 09 18)
Paskelbta: 2012-09-19 14:52:16

2012 m. rugsėjo 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Susirinkimo pradžioje į susirinkusius kunigus ir seminaristus kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis visus pasveikino ir vadovavo bendrai maldai, po kurios pristatė tos dienos susirinkimo temą ir viešnias – iš Kauno atvykusias Katalikų evangelizacijos centro koordinatores.

Susirinkimo metu atvykusios viešnios – ses. Celestina OSB ir kartu su ja atvykusi Lina išsamiai pristatė Alfo kurso atsiradimo istoriją, jo tikslus ir uždavinius, pasidalino patirtimi, gausia sukaupta tokio evangelizavimo būdo metodine medžiaga, atsakinėjo į joms pateiktus klausimus.

Savo patirtimi dalijosi ir Telšių vyskupo vikaras, Klaipėdos dekanato dekanas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos klebonas kun. Vilius Viktoravičius, nes jo vadovaujamoje parapijoje Alfa kurso programa jau yra intensyviai vykdoma ir jis liudijo apie šio metodo sėkmingumą bei reikalingumą padedant nieko nežinantiems žmonėms geriau suprasti kas yra Dievas ir atsakyti į daugybę kylančių klausimą apie tikėjimą, tikėjimo praktiką ir panašius dvasinius dalykus.

Baigdamos pristatymą garbiosios viešnios iš Kauno kvietė kunigus melstis už šio evangelizavimo metodo sėkmę ir priminė, jog tikintiesiems mokymas apie Alfa kursą vyks š. m. spalio 13 d. Telšiuose – Telšių vyskupijos jaunimo centre.

Po pristatymo į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ ragindamas klebonus apmąstyti kaip parapijose pagyvinti evangelizavimo darbą, kad būtų galima pasiekti netikinčius ir atšalusius nuo tikėjimo parapijų žmones. Taip pat Telšių ganytojas priminė, jog spalio 11 d. pradedami Tikėjimo metai, kurie bus pradėti tą dieną Telšių Katedroje kartu su Telšių vyskupais, visi vyskupijos kunigai laikys iškilmingas šv. Mišias į kurias kviečiami atvykti ir tikintieji. O visose parapijose Tikėjimo metai iškilmingomis pamaldomis bus pradėti spalio 14 d.

Ganytojas visus taip pat kvietė š m. m. spalio 7 d. visus atvykti į Žemaičių Kalvarijos Šventovę, kur 12 val. iškilmingomis šv. Mišiomis bus minimos 6 – osios Stebuklingojo, Krikščioniškų šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo metinės.

12 val. Telšių Katedroje Telšių vyskupas J. Boruta SJ su vyskupijos kunigais laikė šv. Mišias. Pamokslo metu ganytojas komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius, kalbėjo apie evengelizavimo darbo būtinybę ir sunkumus bei drąsino kunigus su pasitikėjimu imtis sunkios, bet kilnios misijos vardan Dangaus Karalystės ir žmonių amžinosios laimės.

Po šv. Mišių, tradiciškai kaip ir kiekvieno mėnesio 18 dieną, buvo meldžiamasi Telšių Katedros kriptoje prie Dievo Tarno, tikėjimo kankinio vysk. V. Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: