į pirmą puslapį

Kronika

6-osios Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos su kūdikiu paveikslo karūnavimo metinės
Paskelbta: 2012-10-12 16:36:45

2012 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje buvo iškilmingai minimos šeštosios Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo popiežiškosiomis karūnomis karūnavimo iškilmių metinės. Stebuklingasis paveikslas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis iškilmingai buvo karūnuotas 2006 m. spalio 8 d.

2012 m. spalio 7 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovę rinkosi tikintieji ne tik iš visos Telšių, bet ir kitų vyskupijų. Į 12 val. šv. Mišias tą dieną susirinko Šeimos centrų vadovai bei savanoriai, gausus Marijos legiono narių būrys. Kartu meldėsi Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, jų vadovybė, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai. Šv. Mišių koncelebrai, kuriose koncelebravo Telšių vyskupo pagalbininkas vysk. Linas Vodopjanovas OFM, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Žemaičių Kalvarijos Bazilikos sumos ir jaunimo choras, vadovaujamas Šventovės vargonininkės Kristinos Kondratavičienės.
Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie būtinybę puoselėti krikščioniškas vertybes, ypač, tas , kurios būtinos šeimos institucijai. Drąsino Marijos pavyzdžiu gyventi aktyvų tikėjimo gyvenimą, atsiliepti į Jo kvietimą sekti Juo.

Po Šv. Mišių apie Baziliką, nežiūrint gausaus lietaus ir smarkaus vėjo, buvo einama eucharistinė procesija taip dėkojant Dievui už visas suteiktas malones.

Po iškilmingų pamaldų Šeimos centrų vadovai bei savanoriai ir Marijos legiono rinkosi į Žemaičių Kalvarijos parapijos namus, kur buvo kalbama įvairiomis svarbiomis temomis, vyko nuotaikinga agapė. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: