į pirmą puslapį

Kronika

Pirmieji atlaidai Žemaičių Kalvarijoje Naujaisiais metais
Paskelbta: 2011-01-04 13:05:34

2011 m. sausio 3 d. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko tradiciniai kasmėnesiniai atlaidai. Ši diena buvo skirta Šilutės dekanato tikintiesiems.

Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo generalvikaras prel. dr. J. Šiurys, Šilutės dekanato dekanas kun. S. Toleikis, vicedekanas prel. kan. P. Stukas, Švėkšnos parapijos klebonas kan. D. Stulpinas, TKS prefektas kan. lic. A. Sabaliauskas, Gardamo parapijos klebonas kun. A. Gylys, šv. Mišiose patarnavo 5 Telšių vyskupijoje dirbantys diakonai. Šv. Mišiose giedojo Šilutės parapijos choras.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas tikintiesiems kalbėjo apie šv. Šeimos pavyzdį šių dienų šeimoms, nes ši Šeima patyrė daug sunkumų bei išbandymų, tačiau viską nuolankiai ir ištikimai ištvėrė. Vyskupas kalbėjo apie skaudžius pasaulį sukrėtusius įvykius, kada prieš Kalėdas ir jų metu Filipinuose, Egipte buvo nužudyta nemažai krikščionių, o dar daugiau jų sužeista. Šitų įvykių kontekste Telšių ganytojas susirinkusiesiems pristatė popiežiaus Benedikto XVI laišką, skirtą 44-osios Pasaulinės taikos dienai (sausio pirmajai). Ganytojas priminė popiežiaus susirūpinimą dėl krikščionių persekiojimo ir kvietimą melstis už taiką pasaulyje ir religijos laisvę, kuri „yra autentiškas taikos ginklas, turintis istorinę ir pranašišką misiją“.

Po šv. Mišių Bazilikoje buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, einamas Kryžiaus kelias, sakomi pamokslai, o baigdamas maldas Telšių vyskupas tikintiesiems priminė, jo sausio mėnuo – ekumenizmo mėnuo ir kvietė melstis už krikščionių vienybę. Atsisveikindamas Ganytojas priminė, jog Žemaičių Kalvarijos Šventovėje kitą mėnesį atlaidai vyks vasario 2 d. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: