į pirmą puslapį

Kronika

Išgyventi nuolankumą Dievo akivaizdoje (Pelenų diena, 2010)
Paskelbta: 2011-01-04 15:14:03

Pirmoji diena po Užgavėnių vadinama Pelenų diena. Šią dieną bažnyčiose šventinami pelenai, gauti sudeginus praėjusių metų verbas. Pelenai barstomi žmonėms ant galvų primenant krikščionišką žmogaus laikinumo tiesą: „iš dulkės gimei, dulke ir pavirsi“. Pelenų trečiadieniu pradedame Gavėnios laikotarpį. Ir šiemet, kaip įprasta, Telšių Antano Paduviečio katedroje pelenus šventino ir į šv. Mišias susirinkusiems klierikams ir tikintiesiems ant galvų bėrė Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ.

Naujas liturginis laikas

Dar vakar linksmai šventėme Užgavėnių šventę, išvarydami žiemą ir kaukėmis simbolizuodami netikrus veidus. Šiandien įžengiame į naują liturginį laikotarpį – Gevėnią, kurią pradedame Pelenų diena. Tai keturiasdešimties dienų pasiruošimo Viešpaties prisikėlimui pradžia ir laikas, kuomet kiekvienam krikščioniui siūloma pažvelgti į savo gyvenimą: taisyti blogus įpročius ir polinkius. Šis laukimas turi žmogui padėti artintis prie Kristaus bei giliau pažinti jo mokslą. Telšių vyskupijos ganytojas J.Boruta SJ šv. Mišių įžangoje kalbėjo, jog Gavėnia jau nuo senovės yra laikas, kurio metu apsisprendę tikintieji buvo ruošiami Krikšto sakramentui, intensyviai mokomi tikėjimo tiesų bei gyvenimo būdo ir taip įvedami į Krikščionybę. Taip pat vyskupas susirinkusiems tikintiesiems priminė, jog kaip ir kiekvieną Gavėnią, taip ir šią, mes privalome atnaujinti ir pagilinti savo krikščioniškąjį tikėjimą. Apie tądien netrukus vyksiančią pelenų barstymo apeigą ekscelencija sakė: „Iš pirmo žvilgsnio tai atrodytų liūdna apeiga, kuri mūsų dėmesį atkreips tiktai į mūsų nuodėmes ir kaip mus Dievas gali už jas nubausti. Tačiau taip nėra. Šiandien Kristaus žodžiai Evangelijoje kalba, jog reikia mūsų gyvenime vietos ir pasninkui, ir maldai, ir išmaldai, ir labdarai... Bet Jis (Dievas,- aut. past.) nori mus perspėti, kad neitume netikros religijios, netikros krikščionybės keliu. [...] Bet prisimintume, kiek daug Dievas yra padaręs, kad mus visus išgelbėtų, jog būtume amžinai laimingi“.

Geri darbai Dievui

Išsakydamas mintis apie Gavėnios svarbą, Telšių vyskupas J.Boruta SJ kalbėjo, jog Gavėnioje svarbiausi yra trys gerieji darbai – malda, pasninkas ir išmalda. Anot ganytojo, Dievas sutiko už mus daug iškentėti, kad mes, mažos dulkelės, Jo pasaulyje būtume amžinai laimingi, todėl mes Jam privalome būti dėkingi ir geraisiais darbais atsilyginti. O mūsų gerieji darbai bus džiaugsmingi tik tuomet, jog tai darome dėkodami Dievui. Vyskupo teigimu, tikrąją savo religiją išpažinsime tik tuomet, kai į Meilę atsakysime meile.

Skaitė popiežiaus laišką

Baigdamas įžangos žodį, ekscelencija pristatė popiežiaus Benedikto XVI laišką Gavėnios proga viso pasaulio tikintiesiems, kuris bus skaitomas pamokslo metu, bei praleisdamas gailesčio aktą (jis bus kalbamas per pelenų barstymo apeigą), Tikėjimo išpažinimu toliau tęsė šv. Mišių auką, kurios pabaigoje ragino žmones Gavėnios metu labiau pakurstyti meilę, kuria mylime Dievą, įsijungiant į Kalvarijos kalnų giedojimą; dalyvaujant rekolekcijose gilinti tikėjimo pažinimą bei gerai pasiruošti ir atlikti išpažintį prieš šv. Velykas.

Klier. Antanas ŠNEIDERAITIS

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: