į pirmą puslapį

Kronika

Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelias Klaipėdoje (2013 m.)
Paskelbta: 2013-04-02 11:41:08

Pilkas dangus ir žvarbus vėjas, nesutrukdė Didįjį Penktadienį Klaipėdos miesto krikščionims paliudyti sąvojo tikėjimo. Ketvirtą kartą Klaipėdos miesto istorijoje einamas Kristaus kančios – Kryžiaus kelias miesto gatvėmis. Būriai tikinčiųjų susirinko prie Kristaus Karaliaus bažnyčios ir šurmuliuojančiu miestu ėjo iki Marijos Taikos Karalienės bažnyčios – tarytum sujungdami istoriją – nuo seniausios miesto bažnyčios iki tikėjimo persekiojimo laikus menančios bažnyčios, kuri statyta daugumos senųjų klaipėdiečių lėšomis.

Kryžiaus nešimą pradėjo Klaipėdos miesto kunigai, vadovaujami vyskupo Lino Vodopjanovo OFM. Skambi ir darni giesmė aidėjo miesto gatvėmis, vadovaujama Klaipėdos šv. Kazimiero bažnyčios vargonininko Mindaugo Gudžiūno ir didelio būrio parapijų choristų. Didžiulis kryžius tarytum plaukė žmonių jūroje, nešamas miesto vaikų, politinių kalinių ir tremtinių, Jūrininkų, Respublikinės, Universitetinės ligoninės medikų, tikybos mokytojų, policijos, kariškių, priešgaisrinės apsaugos, miesto mero bei tarybos narių, Dvasinės pagalbos jaunimui centro savanorių. Šis Kryžiaus kelias ekumeninis, nes jame dalyvavo trijų didžiausių krikščioniškų bendruomenių atstovai – drauge su gausia katalikų bendruomene maldoje dalyvavo ir stačiatikių bei liuteronų-evangelikų bendruomenės, papildydami Kryžiaus kelio maldas giesmes savo bendruomenių tradiciniais giedojimais.

Kaip anuomet Jeruzalės gatvėmis Jėzus nešė kryžių stumdomas ir niekinamas, taip ir šiandien Kryžiaus kelias sutraukė minias tikinčiųjų, bet dar daugiau traukė dėmesį skubančių miestiečių, kurių vieni, tarsi susigėdę suko galvas šalin, antri skubėjo fotografuoti ir filmuoti, ir vos vienas kitas metęs savo bėgimą įsijungė iš skubančių miesto gatvių į Kryžiaus kelią.

Ketvirtus metus Klaipėdos miesto dekano kun. Viliaus Viktoravičiaus rūpesčiu organizuojamas Kryžiaus kelias tampa gražiu tikėjimo liudijimo ženklu liberalizmo ir tikėjimo ignoravimo nuotaikų kupiname mieste.

Baigę Kryžiaus kelią, vyskupo Lino Vodopjanovo OFM palaiminti tikintieji rinkosi į savo parapijų bažnyčias dalyvauti Kryžiaus pagerbimo liturgijoje.

Kun. Saulius Stumbra

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: