į pirmą puslapį

Kronika

Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas tęsėsi Palangos dekanate
Paskelbta: 2013-04-29 10:59:39

Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas ir toliau keliauja per Telšių vyskupijos parapijas. 2013 m. balandžio 21–27 dienomis altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais keliavo ir nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija vyko Palangos dekanate.

Balandžio 21 dieną visą parą vykusi Švč. Sakramento adoracija prasidėjo Kartenos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Ši medinė neobarokinė bažnyčią, pastatyta XIX a. yra Kartenos miestelyje, Kretingos rajone. Šios parapijos tikintieji aktyviai dalyvavo sutinkant Altorėlį bei gausiai rinkosi į visą parą vykusią Švč. Sakramento adoraciją.

Iš Kartenos bažnyčios Altorėlis atkeliavo į Kalnalio bažnyčią, kur vyko ir nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija. Kalnalio šv. Lauryno bažnyčia, statyta 1883 m. po tos, kuri sudegė ir kurioje buvo pakrikštytas žymusis Žemaičių vyskupas M. Valančius, yra medinė ir stovi Kalnalio kaime, Kretingos rajone. Altorėlis buvo sutinkamas ir nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija vyko Salantų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kuri yra mūrinė, dvibokštė, neogotikinė, bazilikinė, didinga. Ji pastatyta prel. Pr. Urbonavičiaus rūpesčiu 1911 m. Tikintieji gausiai rinkosi Grūšlaukės šv. Jono Nepomuko bažnyčioje. Šiame miestelyje stovinti mūrinė bažnyčia, pastatyta 2000 m. ilgamečio šios parapijos klebono A. Bunkaus rūpesčiu. Darbėnų parapijos tikintieji Švč. Sakramentą adoravo Darbėnų šv. apaštalų Petro ir Pauliaus akmens mūro, 1842 m. pastatytoje bažnyčioje. Iš Darbėnų parapijos Altorėlis nukeliavo į Kretingą, kur šalia Pranciškonų vienuolyno esančioje,1617 m. statytoje mūrinėje Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje tikintieji meldėsi Švč. Sakramento adoracijoje, kuri vyko ir Tūbausių šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje. Šioje mūrinėje, 1942 m. statytoje bažnyčioje į adoraciją rinkosi daug tikinčiųjų, nors parapija nedidelė, tačiau čia gyvas tikėjimas ir pamaldumo praktikos. Adoracija ir Altorėlio sutiktuvės vyko ir Šventosios M. Marijos, Jūrų Žvaigždės, bažnyčioje, kuri yra neseniai pastatyta, mūrinė.

Ketvirtojo Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso Palangos dekanate užbaigtas dekanato centre – Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kur visą naktį vyko Švč. Sakramento adoracija, o pagrindinės Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, buvo laikomos balandžio 28 dieną 12 val. Kartu su Telšių ganytoju Šv. Mišiose koncelebravo Palangos dekanato kunigai. Šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus šventimo svarbą, Tikėjimo metų akcentus ir išsamiai pristatė žemaičių krikšto aplinkybes bei to meto, kai buvo krikštijami žemaičiai, istorinę situaciją.

Po Šv. Mišių didžiulė tikinčiųjų minia pajudėjo eucharistinėje procesijoje Palangos miesto gatvėmis. Paskui savo Viešpatį, esantį Eucharistijoje, ėjo tikintieji ir jų darni garsi giesmė nuvilnijo per visą Palangą.

Visose Palangos dekanato bažnyčiose visą savaitę rinkosi tikintieji, vyko nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, buvo sutinkamas keliaujantis altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais ir taip Telšių vyskupijos Palangos dekanate vyko Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui, o besitęsiantis Gargždų dekanate.

2013 m. balandžio 29 – gegužės 5 dienomis nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija vyks Gargždų dekanate ir kuri prasidėjo Plikių Šv. Šeimos bažnyčioje balandžio 28 dienos vakarą. Pagrindinis viso Gargždų dekanato susibūrimas švenčiant eucharistinį kongresą vyks gegužės 5 d. 12 val. Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Kviečiame visus atvykti ir dalyvauti. 

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 



Sekite mus: