į pirmą puslapį

Kronika

Lietuvos kunigų seminarijų susitikimas ir gegužinių pamaldų Telšių vyskupijoje pradžia
Paskelbta: 2013-05-02 12:50:27

2013 m. gegužės 1 d. Žemaičių Kalvarijoje rinkosi Lietuvos kunigų seminarijų vadovybė ir klierikai. Kauno tarpdiecezinės, Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų vadovai bei klierikai susirinkę meldėsi šv. Mišiose, kurios buvo laikomos Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Kauno kunigų seminarijos rektorius mons. A. Žukauskas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius mons. Ž. Vabuolas, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, šių seminarijų prefektai, vicerektoriai, dvasios tėvai. Pamokslo metu Telšių vyskupijos ganytojas J. Boruta SJ susirinkusiesiems papasakojo stebuklingojo Žemaičių Kalvarijos Dievo Motinos – Krikščioniškųjų Šeimų Karalienės paveikslo istoriją, kalbėjo apie šią stebuklais garsėjančią Šventovę ir kvietė visus pašaukimo kelyje atrasti Dievo Motinos pavyzdžio svarbą.

Po šv. Mišių Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose visi susirinkusieji pietavo, o po pietų vyko ekskursija po Žemaičių Kalvarijos miestelį, kurios metu su turtinga miestelio istorija bei jo dabartimi supažindino Telšių kunigų seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas.

Antra Seminarijų susitikimo programos dalis vyko Palangoje. Čia 16 val. prie seniausios Lietuvoje Lurdo grotos, esančios Birutės kalno papėdėje, vadovaujant Telšių vyskupui J. Borutai SJ, tradiciškai pradėtas gegužinių pamaldų mėnuo. Susirinkę seminarijų vadovai, seminaristai ir gausus būrys tikinčiųjų bei jaunimo klausėsi Telšių vyskupo J. Borutos SJ ir jo pagalbininko vysk. L. Vodopjanovo OFM pasidalintų minčių apie Dievo Marijos garbinimo svarbą, apie šios pamaldumo formos reikšmę ir svarbą kiekvieno tikinčiojo dvasiniame gyvenime.

Po Gegužinių pamaldų, Telšių vyskupai palaiminę pamaldų dalyvius, pakvietė procesijos būdu keliauti į Palangos bažnyčią. Procesijoje dalyvavo jaunimas, tikintieji ir visų trijų Lietuvos kunigų seminarijų klierikai bei vadovai ir skambia giesme sveikindami Mariją per visą Palangos miestą keliavo į bažnyčią. Po procesijos už gausų dalyvavimą Palangos bažnyčioje visiems padėkojo šios parapijos klebonas ir Palangos dekanato dekanas kun. M. Venskus.

Prieš išsiskirstydami Telšių vyskupai, seminarijų vadovai ir seminaristai dalyvavo nuotaikingoje, Palangos klebono dėka suorganizuotoje agapėje, kurios metu visiems padėkojo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas.
Šis gražus Seminarijų susitikimas šiais Tikėjimo ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejiniais metais tapo gražiu akcentu, apjungiančiu visus Lietuvoje besiruošiančius kunigystei visose 3 Lietuvos kunigų seminarijose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: