į pirmą puslapį

Kronika

Palangoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų suvažiavimas
Paskelbta: 2013-05-07 10:53:06

2013 m. gegužės 4 d. Palangoje vyko tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas. Šį susitikimą, kaip jau tapo įprasta, organizavo Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, o šiais metais ir Palangos parapija, vadovaujama klebono ir dekano kun. Mariaus Venskaus. Ministrantai iš įvairių Telšių vyskupijos parapijų atvyko ryte ir jiems čia buvo organizuojami įvairūs teminiai užsiėmimai, kuriuos organizavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Prieš 13 val. šv. Mišias nuo Palangos klebonijos pajudėjo procesija, kurioje dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt ministrantų, apsirengusių liturginiais rūbais. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, vicerektorius kan. R. Saunorius, prefektas kan. A. Sabaliauskas. Pamokslą šv. Mišių metu pasakė vyskupas augziliaras, kuris kalbėdamas jaunuoliams priminė esmines tikinčiam žmogui būtinas priedermes praktikuojant tikėjimą. Jis pasidalino įžvalgomis apie Krikšto sakramentą, jo priėmimą ir tikrąjį krikščioniškumą.

Po šv. Mišių jaunuoliai klebonijos kieme pietavo, o po pietų dalyvavo Gegužinėse pamaldose prie seniausios Lietuvoje Palangos Lurdo grotos Birutės kalno papėdėje. Čia su ministrantais pabendravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. V. Ačas, apie Lurdo grotą jiems papasakojo Seminarijos prefektas kan. A. Sabaliauskas, o po pamaldų grįžtančius į namus palaimino Seminarijos vicerektorius kan. R. Saunorius.

Po Gegužinių pamaldų ministrantai pasivaikščiojo pajūriu ir išsiskirstė atsisveikindami iki kitais metais vyksiančios ministrantų susitikimo dienos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: