į pirmą puslapį

Kronika

Devintinių iškilmė Telšiuose
Paskelbta: 2013-06-03 12:34:36

2013 m. birželio 2 d. visas katalikiškas pasaulis šventė Devintines – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę bei minėjo Tėvo dieną. Tą dieną Telšių Katedroje iškilmingoms 12 val. Sumos Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius ir Telšių vyskupijos kurijos sekretorius kun. Modestas Ramanauskas. Šv. Mišiose giedojo Telšių Katedros sumos choras.

Šv. Mišių metu Telšių vyskupas pasakė pamokslą, kurio metu kalbėjo apie šios šventės svarbą ir priminė Bažnyčios mokymą apie Švč. Sakramentą. Po iškilmingų Šv. Mišių nemažas būrys tikinčiųjų iškeliavo į Telšių miesto gatves, sekdami savo Viešpatį, esantį Švč. Sakramente, kurį monstrancijoje nešė Telšių ganytojas. Eucharistinės procesijos metu skambėjo eucharistinės giesmės, grojo pučiamųjų orkestras, prie įrengtų altorėlių keturiose vietose Telšių mieste buvo skaitomos Evangelijų ištraukos, sakomi pamokslai. Procesijos pusiaukelėje prie maldininkų iš Telšių Katedros prisijungė Telšių Mažosios bažnytėlės parapijos choras ir tikinčiųjų būrys. Procesija nukeliavo prie Telšių Mažosios bažnyčios, kur Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus procesijos dalyvius palaimino ir pakvietė į tos dienos vakarą vyksiančią Švč. Sakramento adoraciją, kartu maldoje jungiantis su popiežiumi Pranciškumi.

Devintinių sekmadienio vakarą Telšių Katedroje nuo 18 val. iki 19 val. vyko Švč. Sakramento adoracija, kuriai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Kartu su popiežiumi Pranciškumi, kuris meldėsi tuo pačiu laiku Šv. Petro Bazilikoje, Romoje, Telšių Katedroje Švč. Sakramentą adoravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei klierikai, Katedroje dirbantys kunigai bei nemažas būrys tikinčiųjų. Adoracijos metu Telšių vyskupas padėjo tikintiesiems geriau įsimąstyti į Švč. Sakramento slėpinį, pateikdamas popiežių Benedikto XVI ir dabartinio popiežiaus Pranciškaus meditacijas, vadovaudamas maldoms ir tylos momentais.

Po palaiminimo Švč. Sakramentu Telšių vyskupijos ganytojas padėkojo susirinkusiesiems į Švč. Sakramento adoraciją ir pasidžiaugė, kad savo malda galėjome visi jungtis su popiežiumi Pranciškumi ir milijardu kataliku, išsisklaidžiusių ir malda besivienijančių visame pasaulyje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: