į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso tąsa Šilutės dekanate
Paskelbta: 2013-06-10 12:25:16

2013 m. birželio 2–9 dienomis IV-asis Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas, skirtas Tikėjimo metams ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus paminėjimui, vyko Šilutės dekanate. Nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija ir nešiojamojo Altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė šiame dekanate prasidėjo Pagėgių Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuri yra mūrinė, pradėta statyti Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Iš čia Altorėlis nukeliavo į Šilutės taip pat Šv. Kryžiaus bažnyčią, kuri yra mūrinė, neogotikos bruožų, vienabokštė, pastatyta 1854 m. Švč. Sakramento adoracija, Altorėlio sutikimo pamaldos ir Šv. Mišios vyko ir Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ji pastatyta 1869 m., akmenų mūro, dvibokštė, su apside, joje trys altoriai. Nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija tęsėsi Žemaičių Naumiesčio šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Šioje medinėje, 1782 m. pastatytoje bažnyčioje, yra penki altoriai. Ji liaudies architektūros formų, turi neogotikos bruožų, kryžminio plano su bokšteliu. Gardamo šv. Roko bažnyčioje buvo priimtas nešiojamasis Altorėlis, vyko Švč. Sakramento adoracija. Ši akmenų ir plytų mūro bažnyčia pastatyta 1932 m. Taip pat tikintieji Eucharistinį kongresą šventė ir Kintų parapijoje.

Pagrindinė Šilutės dekanate Eucharistinio kongreso diena – birželio 9-ąją. Pagrindinės 12 val. Šv. Mišios buvo laikomos Švėkšnos šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Šioje didingoje, dvibokštėje, mūrinėje, neogotikinėje, 1905 m. pastatytoje bažnyčioje tą dieną iškilmingai Šv. Mišių liturgijai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Šilutės dekanato kunigai. Telšių vyskupijos ganytojas pamokslo metu kalbėjo apie Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejų, jo svarbumą šiandienai, apie LDK Didžiojo kunigaikščio Vytauto ir Lenkijos karaliaus Jogailos pastangas krikštijant žemaičius, apie pačių žemaičių laisvą apsisprendimą tapti Katalikų Bažnyčios nariais, pacituodamas autentiškus dokumentus ir išanalizuodamas to meto istorinę situaciją.

Po Šv. Mišių Švėkšnos miestelio gatvėmis vyko Eucharistinė procesija, Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga pastatytą atminimo kryžių.

Iš Šilutės dekanato Eucharistinis kongresas persikėlė į Telšių dekanatą, kur pagrindinė diena birželio 16-oji Varniuose, kur pagrindinės Šv. Mišios bus laikomos 11. 30 val. Visus kviečiame atvykti ir kuo gausiau dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: