į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Šilalės dekanate
Paskelbta: 2013-06-25 15:24:45

2013 m. birželio 16 – 23 dienomis IV-asis Telšių vyskupijos jubiliejinis Eucharistinis kongresas vyko Šilalės dekanate. Šio dekanato parapijų bažnyčiose vyko nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija, keliavo nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais. Kongresas prasidėjo Laukuvos šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, iš čia Altorėlis keliavo į Upynos Švč. M. Marijos Vardo, Girdiškės Švč. M. Marijos Snieginės ir Varsėdžių šv. Roko bažnyčias. Nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija ir Altorėlio sutikimas vyko ir Pajūrio Švč. Trejybės bei Tenenių šv. Barboros bažnyčiose. Maldai, Švč. Sakramento adoracijai tikintieji rinkosi į Kvėdarnos Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Pajūralio šv. Joakimo bažnyčias. Gausus būrys tikinčiųjų meldėsi, Švč. Sakramento adoracijoje dalyvavo, Šilalės miesto gatvėmis Eucharistinėje procesijoje su skambia giesme keliavo Šilalės šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos tikintieji. Šilalės parapijos Eucharistinio kongreso birželio 22 d. 12 val. Pagrindinėms Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Pagrindinę Šilalės dekanate Eucharistinio kongreso dieną centrinės iškilmės vyko Kaltinėnų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Ši parapija įkurta paties kunigaikščio Vytauto Didžiojo, kai buvo įkurta Žemaičių vyskupija. Tą dieną Kaltinėnų bažnyčioje pagrindinėms 11 val. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Šilalės dekanato kunigai. Šv. Mišių ir Eucharistinės procesijos metu giedojo Kauno valstybinis choras. Pamokslo metu Telšių vyskupijos ganytojas kalbėjo apie Krikščionybės atėjimą į Žemaitiją, žemaičių krikšto prieš 600 metų istorines aplinkybes, analizavo tikinčiojo žmogaus situaciją šiandienos kontekste, drąsindamas likti ištikimiems Kristui ir Bažnyčios mokymui.

Po Šv. Mišių Kaltinėnų miestelio gatvėmis Kongreso dalyviai dalyvavo Eucharistinėje procesijoje, pavakare, kadangi Kaltinėnų parapija kartu šventė ir savo bažnyčios titulinius Šv. Jono Krikštytojo atlaidus, miestelyje vyko koncertai bei kultūrinė programa.

Birželio 23 – liepos 1 dienomis Eucharistinis kongresas vyksta Žemaičių Kalvarijos dekanate. Pagrindinės iškilmės – birželio 30 d. 12 val. Plungės šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas  

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: