į pirmą puslapį

Kronika

Liepos 29-oji - IV Telšių vyskupijos eucharistinio kongreso Marijos legiono diena Žemaičių Kalvarijoje
Paskelbta: 2013-07-31 17:00:33

2013 m. liepos 29 d. Žemaičių Kalvarijos Šventovėje vyko IV – asis, jubiliejinis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Šią dieną į Šventovę rinkosi Marijos legion nariai. 11 val. susirinkusieji klausėsi konferencijos apie Žemaičių Krikštą, jo aplinkybes prieš 600 metų. Prieš pagrindines tos dienos iškilmingas 12 val. Šv. Mišias kalbėjo rožinį, Šv. Mišių metu nuoširdžiai meldėsi įsijungdami ir į giedojimą. Pagrindinėms 12 val. Šv. Mišioms, kurias koncelebravo būrelis kunigų, patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras, generalvikaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis taip pat pasakė ir pamokslą, kurio metu kalbėjo apie tą dieną liturgijoje minimą šv. Mortą, jos dorybes ir tikėjimo pavyzdį, ypač vyskupas išryškino jos tikėjimą Kristumi, kurį ji išpažino kaip Mesiją ir kvietė Marijos legiono narius būti tokio gilaus ir tvirto tikėjimo žmonėmis, kaip šv. Morta. Jis ragino Žemaičių Krikšto 600 jubiliejaus šventimo šviesoje vis labiau atsiverti Kristaus, kuris yra mūsų Gelbėtojas šviesai ir veikimui ir išpažinti jį savo gyvenimu ir veikla.

Į Eucharistinio kongreso šventimą tą dieną susirinko nemažas būrys Marijos legiono narių ne tik iš Telšių vyskupijos įvairių parapijų, bet ir iš kitur. Po Šv. Mišių tą dieną prasidėjo Bazilikoje tris paras be pertraukos truksianti Švč. Sakramento adoracija. Į Adoraciją bei tą dieną aukotas 18 val. Šv. Mišias taip pat atvyko didelis būrys Legiono narių, kurie prie išstatyto Švč. Sakramento meldėsi visą naktį iki kitos dienos ryto, kada į Žemaičių Kalvarijos Šventovę pradėjo rinktis ateitininkai iš visos Lietuvos.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: