į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupo dekretas dėl rinkliavos šeštadieniais (2010 06 18)
Paskelbta: 2011-01-04 15:45:34

2010 m. birželio mėn. 18 d.
Nr. 449

DEKRETAS

Šiuo dekretu pratęsiame neribotam laikui, t.y. iki kol pagerės ekonominė mūsų krašto ir Bažnyčios padėtis, 2009 - 2010 Kunigų metais galiojusią tvarką, kad šeštadieniais laikomų Šv. Mišių metu daromos rinkliavos mūsų Kunigų seminarijos, propedeutinio kurso ir vyskupijos licėjaus išlaikymui. Taip pat prašome šeštadieniais vienas iš užrašytų Šv. Mišių laikyti 12 val. visose iš kitur neaptarnaujamose bažnyčiose, kad visi norintys tikintieji jose dalyvaudami galėtų pasimelsti naujų pašaukimų intencija bei už Kunigų seminarijas ir jas reguliariai paremti pagal savo išgales.

Apie Šv. Mišias šeštadienio vidurdienyje ir apie jų metu daromas rinkliavas Kunigų seminarijai įpareigojame reguliariai t.y. bent kartą mėnesyje pranešti tikintiesiems sekmadienio skelbimų metu.

Raginame pirmaisiais mėnesio penktadieniais ir sekmadieniais Švč. Sakramento adoracijų metu šalia Švč. Jėzaus Širdies litanijos ir atsiteisimo maldos kalbėti maldą už kunigus, kurią kalbėjome per visus 2009 – 2010 Kunigų metus.
Tebus tai dvasinis Kunigų metų paminklas išliekąs ilgam!

Jonas Boruta SJ
Telšių Vyskupas

Kan. Remigijus Saunorius
Telšių vyskupijos kurijos kancleris

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: