į pirmą puslapį

Kronika

Paskyrimai, atleidimai ir suspensos (2010 m. liepa)
Paskelbta: 2011-01-04 15:48:19

2010 07 06

Telšių vyskupijos kunigas Saulius Jankauskas, gim. 1969 06 02, kunigu įšventintas 1995 09 03, vadovaujantis bažnytinės teisės 1395, 1º ir 1396 kanonais, suspenduojamas a divinis. Uždraudžiame atlikti bet kokias kunigiškas pareigas.

Kunigas teol. lic. Tomas Žlibinas laikinai skiriamas Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus, Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijų adminitratoriumi.

2010 07 07

Kunigas Ramūnas Gerdauskas atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos rezidento pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidentu be vikaro teisių.

Kunigas bažn. t. dr. Marius Venskus atleidžiamas iš Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros vikaro pareigų ir skiriamas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų ir Vydmantų parapijų administratoriumi ad nutum Episcopi Telšensi bei aptarnauti Vydmantų parapijoje esančią Rūdaičių koplyčią, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kunigas Kęstutis Zybartas skiriamas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo, Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapijų klebonu, paliekant eiti ankstesnes Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebono pareigas.

Kunigas Kazys Žąsytis atleidžiamas iš Vainuto Šv. Jono Krikštytojo, Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Pajūralio Šv. Joakimo parapijos klebonu bei Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaru.

Kunigas relig. m. mgr. Kęstutis Motiejaitis atleidžiamas iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo Apvaizdos, Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaro pareigų ir skiriamas Šilutės Šv. Kryžiaus, Juknaičių Šv. Jono Krikštytojo parapijų vikaru.

Kunigas relig. m. mgr. Juozas Rudys atleidžiamas iš Pajūralio Šv. Joakimo parapijos klebono pareigų, paliekant eiti Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebono pareigas bei aptarnauti Žadeikių, Gvaldų – Drungeliškės ir Paskarbiškių Šv. Ignoto Antiochiečio koplyčias.

Kunigas Jonas Jucys atleidžiamas iš Kruopių Šv. Onos parapijos klebono pareigų ir skiriamas Papilės Šv. Juozapo ir Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijų klebonu.

Kunigas relig. m. mgr. Dainoras Židackas atleidžiamas iš Papilės Šv. Juozapo ir Šiaudinės Švč. Mergelės Marijos parapijų administratoriaus pareigų ir skiriamas Vainuto Šv. Jono Krikštytojo, Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebonu bei aptarnauti Bikavėnų ir Vizbarų koplyčias.

Kunigas relig. m. mgr. Andrejus Lazarevas atleidžiamas iš Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaru.

Kunigas relig. m. mgr. Andrius Eidintas atleidžiamas iš Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo Bazilikos vikaro pareigų ir skiriamas Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bei Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų vikaru.

Kanauninkas Juozas Vaičius atleidžiamas iš Šilutės Šv. Kryžiaus, Juknaičių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebono bei visų kitų pareigų ir skiriamas Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo, Kruopių Šv. Onos, Vegerių Šv. Jurgio parapijų klebonu.

Kanauninkas bažn. t. dr. Algis Genutis atleidžiamas iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų, Vydmantų parapijų klebono bei Palangos dekanato dekano pareigų ir skiriamas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebonu.

Kunigas relig. m. mgr. bažn. t. lic. Domas Gatautas atleidžiamas iš Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros rezidento pareigų.

Kunigas relig. m. mgr. Vaidotas Vitė atleidžiamas iš Šilutės Šv. Kryžiaus, Juknaičių Šv. Jono Krikštytojo parapijų vikaro pareigų ir skiriamas Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo, Kruopių Šv. Onos, Vegerių Šv. Jurgio parapijų vikaru.

Kunigas relig. m. mgr. Vytautas Tamašauskas atleidžiamas iš Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo Apvaizdos ir Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų vikaru.

Kunigas Stasys Toleikis atleidžiamas iš Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio, Tūbinių Dievo Apvaizdos, Vaitimėnų Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebono bei visų kitų pareigų ir skiriamas Šilutės Šv. Kryžiaus, Juknaičių Šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonu bei aptarnauti Rusnės Šv. Juozapo ir Macikų koplyčias.

Kunigas teol. dr. Romualdas Vėlavičius atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebonu, bei aptarnauti Baublio Šv. Kazimiero ir Abakų Lurdo koplyčias.

Kunigas relig. m. mgr. Robert Romanovski atleidžiamas iš Tauragės Švč. Trejybės parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Žemaičių Kalvarijos Švč. M. Marijos Apsilankymo Bazilikos vikaru.

Kunigas relig. m. mgr. Virginijus Būta atleidžiamas iš Telšių Šv. Antano Paduviečio Katedros vikaro pareigų ir skiriams Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kanauninkas Vincentas Gauronskis atleidžiamas iš Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo, Užlieknės Šv. Marijos Magdalietės parapijų klebono pareigų, paliekant Garbės Klebonu.

Kunigas teol. lic. Rolandas Karpavičius atleidžiamas iš Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijų klebono pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos klebonu.

Kanauninkas Vytautas Petrauskas atleidžiamas iš Naujosios Akmenės Šv. Dvasios Atsiuntimo ir Vegerių Šv. Jurgio parapijų klebono bei visų kitų pareigų ir skiriamas Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Vaičaičių Šv. Onos parapijų klebonu bei aptarnauti Pašilės Šv. Kazimiero ir Ylakių kapinių Šv. Roko koplyčias.

Kunigas Vidmantas Šidlauskas atleidžiamas iš Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai, Vaičaičių Šv. Onos parapijų klebono bei visų kitų pareigų ir skiriamas Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus, Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijų klebonu.

Kunigas teol. lic. Tomas Žlibinas atleidžiamas iš Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus, Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijų laikinojo adminitratoriaus pareigų.

2010 07 16

Kunigas Sigitas Žilys atleidžiamas iš visų ligšiolinių pareigų ir skiriamas Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos rezidentu su vikaro teisėmis.

2010 07 28

Telšių vyskupijos kunigas Tomas Jonušas, gim. 1981 08 02, kunigu įšventintas 2006 08 02, raštu atsisakęs eiti kunigiškas pareigas 2008 12 27, vadovaujantis bažnytinės teisės 292 kanonu nuo šios datos yra suspenduotas ir netekęs teisės atlikti bet kokias kunigo pareigas.

2010 07 29

Kunigas relig. m. mgr. Donatas Žukauskas atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaro bei kitų iki šiol eitų pareigų ir skiriamas Skuodo Švč. Trejybės, Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų vikaru.

Kunigas Mindaugas Nausėda atleidžiamas iš Skuodo Švč. Trejybės parapijos vikaro bei visų kitų iki šiol eitų pareigų ir skiriamas Kalnalio Šv. Lauryno ir Kūlupėnų Šv. Apaštalo Motiejaus parapijų Administratoriumi

Kunigas Raimondas Jonauskas atleidžiamas iš Kalnalio Šv. Lauryno ir Kūlupėnų Šv. Apaštalo Motiejaus parapijų Administratoriaus pareigų ir skiriamas Tryškių Švč. Trejybės parapijos Rezidentu su vikaro teisėmis.

Diakonas relig. m. mgr. Justinas Palubinskas atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos diakono pareigų ir skiriamas Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos diakonu.

Diakonas relig. m. mgr. Viktoras Daugėla atleidžiamas iš Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo, Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijų diakono pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos diakonu.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: