į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2014-01-17)
Paskelbta: 2014-01-20 15:14:11

2014 m. sausio 17 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikai. Susirinkimą pradėjo ir bendrai maldai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Po bendros Rytmetinės Valandų liturgijos maldos įžvalgomis apie Šeimos metus dalinosi Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius kan. Jonas Ačas. Jis kalbėjo apie bendras Šeimos metų šventimo tendencijas, pristatydamas Lietuvos šeimos centro priimtą strategiją. Lektorius iškėlė keletą svarbių temų, kviesdamas kunigus aktyviai įsijungti į programos vykdymą. Jo teigimu esminis šių metų uždavinys – aktyvios pastangos pasiekti šeimas parapijose padedant joms burtis bendrystei, įjungiant į parapijinę veiklą. Toks tiesioginis ryšis su šeimomis yra pats efektyviausiais būdas surasti sąryšio taškus, nes įvairūs grandioziniai projektai, renginiai nukreipia tik į kiekybę, o ne į kokybę, ir tai neduoda laukiamo rezultato. Buvo išryškinta maldos už šeimas, su šeimomis ir šeimose svarba, pabrėžtas Švč. Sakramento adoracijų, kurių metu meldžiamasi už šeimas, aktualumas. Šeimos centro direktorius dalinosi savo kaip parapijos klebono ir kaip šios veiklos vyskupijoje koordinatoriaus patirtimi, pabrėždamas ryšio tarp parapijų šeimų ir ten dirbančių kunigų ryšio ir bendrystės svarbą. Taip pat kan. Jonas Ačas, pristatydamas dabartinę situaciją Telšių vyskupijoje ir bendrai Lietuvoje išryškino vilties svarbumą darbe su jaunais žmonėmis. Jis pabrėžė, jog yra nemažai jaunų žmonių bei jaunų porų ir šeimų, kuriems svarbios krikščioniškos vertybės bei Bažnyčios gyvenimas, todėl būtina su tokiais žmonėmis dirbti, kad jiems padedant būtų galima suformuoti parapijose krikščioniškų šeimų sambūrių branduolius.

Taip pat Telšių vyskupijos šeimos centro direktorius pristatė preliminarų 2014 m., Šeimos metams, skirtų renginių sąrašą, kuriame savo veiklas ir renginius pateikė dekanatų ir parapijų šeimos centrai.

Telšių vyskupas J. Boruta SJ pristatė jau parengtą ir suderintą nenutrūkstamos Švč. Sakramento adoracijos Telšių vyskupijos bažnyčiose grafiką. Ši Švč. Sakramento adoracija prasidės š. m. balandžio 15 dienos rytą Akmenės šv. Onos bažnyčioje ir bepertrūkio tęsis iki liepos 1 d. ryto ir bus užbaigta Pajūralio bažnyčioje.

Telšių ganytojas taip pat gvildeno einamuosius vyskupijos klausimus. Analizavo parapijų ir jose dirbančių kunigų išlaikymo klausimus. Kalbėdamas apie kunigų pragyvenimą pateikė Šventuoju Raštu, Bažnyčios mokymu, Kanonų teisės kodeksu pagrįstus teiginius šiais klausimais.

Po konferencijos, 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis priminė, jog sausio 17 dieną Bažnyčia mini šv. Antaną abatą. Vyskupas analizavo šio šventojo gyvenimą ir kvietė visus Šv. Mišių dalyvius atverti savo širdis ir gyvenimus Dievo malonės veikimui, kaip tai darė pirmaisiais krikščionybės amžiais gyvenęs šv. Antanas abatas. Vyskupas kvietė pasitikėti Dievu, gyventi su juo, pamilti jį ir tokiu būdu surasti tikrąjį šventumo ir gyvenimo su Dievu kelią.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus kapo Telšių Katedros kriptoje, kad jis kuo greičiau būtų paskelbtas palaimintuoju.

Po pamaldų Telšių kunigų seminarijoje buvo surengti pietūs. Kitas Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas vyks 2014 m. vasario 18 d. Telšiuose.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: