į pirmą puslapį

Kronika

Vasario 16–osios šventė Telšiuose
Paskelbta: 2014-02-18 10:21:52

2014 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybingumo, nepriklausomybės ir laisvės atkūrimo 96 – osios metinės iškilmingai buvo švenčiamos ir Telšiuose. Tą dieną Telšių Katedroje už Tėvynę Lietuvą buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius ir Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Remigijus Saunorius, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis, kartu su dideliu tikinčiųjų būriu ir Telšių savivaldybės vadovais – meru Vytautu Kleiva bei kitais civilinės valdžios atstovais meldėsi ir Telšių kunigų seminarijos klierikai. Šv. Mišių metu giedojo Telšių Katedros didysis sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės.

Šv. Mišių metu visus šia gražia ir prasminga proga susirinkusius pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. jis priminė, jog Telšiai yra išskirtinis miestas, nes šios Katedros kriptoje ilsisi vieno iš 20 vasario 16 aktą pasirašiusiųjų, pirmojo Telšių vyskupo Justino Staugaičio žemiškieji palaikai. Telšių vyskupas priminė, jog būtent tada kunigas, vėliau vyskupas Just. Staugaitis buvo vienas iš pagrindinių iniciatorių ir idėjos palaikytojų, kad Lietuva turi būti laisva ir nepriklausoma valstybė, išsivadavusių iš kaimyninių valstybių „globos“. Vyskupas Just. Staugaitis daug nuveikė, kad jaunutė ką tik susikūrusi valstybė būtų užsienio šalių pripažinti kaip nepriklausoma ir lygiateisė su kitomis laisvomis ir savarankiškomis šalimis. Telšių vyskupas taip pat priminė tuo metu, prieš 96 metus ir dar anksčiau keltas idėjas, jog Lietuva turi būti kuriama kokybiniu aspektu – žmonių sąmoningumas, pilietiškumas, patriotizmas ir atsakomybė už savo valstybę buvo pažangios valstybės kūrimo pagrindu. Šios idėjos, sakė vyskupas, labai aktualios ir šiandien, todėl Telšių ganytojas kvietė melstis už Lietuvos valstybės ateitį ir stengtis nuveikti svarbių darbų kuriant jos gerovę ir ateityje.
Pamokslą sakydamas Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino pozityvumo svarbą šių dienų visuomenėje. Jis kvietė pirmiausia matyti teigiamus dalykus, džiaugtis esamais pasiekimais, o ne į viską žiūrėti per neigiamybės prizmę. Pamokslininkas priminė svarbią tiesą, jog kiekvienas, gyvenantis Lietuvoje yra atsakingas už šią valstybę. Kiekvienas turi pradėti nuo savęs. Svarbu keistis, keisti požiūrį į kitą, į aplinką, į savo valstybę. Vyskupas augziliaras taip pat ragino visus dėkoti Dievui už laisvės ir nepriklausomybės dovaną ir kvietė melstis, kad visi ją išmoktų vertinti, branginti ir puoselėti jaučiant atsakomybę už savo valstybės ateitį.

Po iškilmingų pamaldų buvo sugiedotas Lietuvos valstybės himnas, aplankytas Vasario 16 – osios akto signataro, pirmojo Telšių vyskupo Just. Staugaičio kapas, esantis Telšių Katedros kriptoje. Čia prie jo kapo buvo padėta LR Prezidentė Dalios Grybauskaitės atsiųstos gėlės, uždegtos žvakės, už signatarą melstasi.

Po visų iškilmių Telšių Katedroje Vasario 16 - osios dienos šventimas tęsėsi Telšių „Žemaitės“ dramos teatro salėje, kur vyko gražus, šiai šventei paminėti skirtas koncertas, ta proga buvo sakomos iškilmingos sveikinimų kalbos.
Įkvepiantis Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo šventimas šią, ypatingai svarbią mūsų tautai dieną, tapo dar viena paskata ir visiems telšiškiams dirbti ir aukotis „...vardan tos, Lietuvos!“

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: