į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2010 05 18)
Paskelbta: 2011-01-04 15:59:44

Gegužės 18 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos Didžiojoje auloje vyko Telšių vyskupijos kunigų kiekvieną mėnesį rengiamas susirinkimas. Po bendros maldos į susirinkusiuosius kreipėsi Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. bažn. t. lic. Remigijus Saunorius. Jis pristatė į susirinkimą atvykusius svečius: Algimantą Janušauską, laikinai einantį Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pareigas, Antaną Čerešką, Kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vedėjo pavaduotoją, Eglę Nemanytę, Kelių direkcijos Eismo saugumo skyriaus vyriausiąją specialistę, Vigandą Imbrasą, Lietuvos policijos eismo priežiūros tarybos vyresnįjį specialistą, Ramūną Stasiulį, Telšių apskrities VPK Kelių policijos skyriaus vyresnįjį specialistą, Romualdą Kačerauską, VĮ „Telšių regiono keliai“ direktorių, Stasį Armalį, VĮ „Telšių regiono keliai“ direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį inžinierių.

Svečiai kunigus supažindino su eismo projektu „Saugokime vieni kitus kelyje“. Į susirinkusius kunigus kreipėsi ir projektą pristatė Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos laikinai einantis direktoriaus
pareigas Algimantas Janušauskas. Jis kvietė parapijose dirbančius kunigus aktyviai dalyvauti projekte, nuolat priminti tikintiesiems apie svarbą ir būtinybę laikytis eismo taisyklių, keliuose pasirinkti saugų greitį, pagarbiai elgtis su eismo dalyviais.

Vėliau Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ apžvelgė vyskupijos gyvenimo aktualijas, pristatė Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinio posėdžio metu nagrinėtus klausimus. Taip pat kalbėta apie galimybes plečiant parapijos veiklą pasinaudoti europinių struktūrinių fondų lėšomis. Po konferencijos Telšių katedroje ganytojo vadovaujami kunigai aukojo šv. Mišias. Vyskupas per pamokslą kalbėjo apie Dievo Motinos Marijos motinystės dovaną žmonijai ir tikinčio žmogaus kelionę glaudžiantis prie Dievo Motinos. Po šv. Mišių Katedros kriptoje pasimelsta prie kankinio Dievo
tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus prašant, kad jis visuotinėje Bažnyčioje būtų iškeltas į altoriaus garbę.

Po bendros maldos bei pietų Telšių vyskupijos kunigai ir visuomenė galėjo pasiklausyti iš Vilniaus atvykusio Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinio pučiamųjų orkestro, susipažinti su saugos diržų efektyvumo įrenginiais. Visi buvo kviečiami įsigyti leidinių apie saugų eismą, šviesą atspindinčių atšvaitų.

Kan. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: