į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijoje paminėta klauzūrinių vienuolynų diena (2014-11-21)
Paskelbta: 2014-11-29 17:45:58

2014 m. lapkričio 21 dieną Katalikų Bažnyčios liturgijoje minimas Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Ši diena, popiežiaus Pijaus XII sprendimu nuo 1953 metų yra paskelbta klauzūrinių (kontempliatyvių) vienuolynų diena. Tą dieną, naujųjų Liturginių bažnytinių metų išvakarėse, kurie yra paskelbti vienuolynų metais, Telšių vyskupijoje Kretingoje esančiame Šv. Klaros seserų – klarisių vienuolyne lankėsi ir kartu su ten gyvenančiomis bei jas aplankiusiomis seserimis vienuolėmis meldėsi Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Jis vienuolyno koplyčioje aukojo Šv. Mišias, pasakė pamokslą bei pabendravo su seserimis vienuolėmis. Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino uždarųjų – kontempliatyviųjų vienuolynų svarbą ir uždavinį Bažnyčioje šių dienų pasaulyje. Jis kalbėjo apie tai, jog šiandienos žmogus vertina tik veiklumą, skubą funkcionalumą, rezultatą, pelną, kitaip sakant visa tai, kas apčiuopiama ir pastebima materialiniame pasaulyje. Vienuoliai ir vienuolės – pašvęstojo gyvenimo žmonės, uždarųjų vienuolynų nariai atlieka ypatingą misiją Bažnyčioje ir pasaulyje – jie kovoja dvasinę kovą. Malda ir kontempliavimu, nuolat nukreipę savo žvilgsnį į Viešpatį šie pašvęstojo gyvenimo žmonės nuolat budi šiame bėgime, melsdamiesi už visus ir taip parodydami kas svarbiausia – nuolatinis ryšys su Dievu bei bendruomene. Vyskupas linkėjo ir toliau kontempliatyvaus gyvenimo seserims vienuolėms gyventi džiugia viltimi ir maldos dvasioje ir taip nenuilstant vykdyti šią svarbią ir labai reikalingą misiją.

Telšių vyskupijos vyskupo augziliaro vyskupo L. Vodopjanovo OFM apsilankymas Kretingos Šv. Klaros seserų vienuolyne buvo puikus akcentas pradedant naujuosius bažnytinius – liturginius vienuolynų metus. Šiuo metu Telšių vyskupijoje, Kretingoje nuo 1998 m. įsikūrusiame Šv. Klaros sesrų vienuolyne yra 7 iškilmingųjų ir 1 laikinųjų įžadų seserys ir viena novicija. Telšių vyskupijoje tai vienintelis popiežiaus teisių kontempliatyvus vienuolynas, kur gyvenama aukščiausio neturto ir šventos vienybės dvasioje kontempliatyvioje – klauzūrinėje bendruomenėje.

Renginys, kuriuo Telšių vyskupijoje bus pradėti naujieji bažnytiniai liturginiai vienuolynų metai, vyks š. m. lapkričio 29 d. Telšiuose. 10 val. Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyks konferencija, o 12 val. Telšių Katedroje bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurias kartu su Telšių vyskupijoje gyvenančiais kunigais vienuoliais aukos abu Telšių vyskupijos vyskupai. Visus maloniai kviečiame atvykti, dalyvauti ir melstis, nes pašvęstojo gyvenimo nariai yra labai svarbūs ir reikalingi Bažnyčios gyvenime. Ši konferencija yra puiki galimybė geriau pažinti šį pašaukimą ir būtent tokią gyvenimo formą.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: